csr beyond company sustainability

Företagets sociala ansvar

Att agera ansvarsfullt är en del av Hydros DNA och integrerad i vårt övergripande syfte, värderingar, affärsstrategi och processer.

Morgondagens företag
Morgondagens företag

Vår strategi

Göra en positiv skillnad genom att stärka lokala samhällen och våra affärspartners.

Att agera ansvarsfullt är en del av Hydros DNA och är integrerat i vårt övergripande syfte, värderingar, affärsstrategi och processer. Internationellt erkända standarder utgör plattformen för vårt tillvägagångssätt och initiativ. Vi är engagerade i att respektera och stödja de mänskliga rättigheterna för alla individer som potentiellt påverkas av vår verksamhet. FN uppmuntrar företag att anpassa sina företagsstrategier till FN:s hållbara utvecklingsmål för att bättre uppnå resultat i sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor som världen står inför. Genom ambitiösa CSR strategier och åtgärder i var och en av våra lokala anläggningar efterlyser vi en mer hållbar gemenskap.

goal-human-right-3.png

Morgondagens företag

För att vara socialt ansvarsfull strävar vi efter att göra en positiv skillnad i de samhällen vi är en del av.

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt