others regulations and certifications

Miljöcertifieringar

WICONA har fler certifieringar. Läs mer om det ...

Hållbarhet inom arkitektur och konstruktion fokuserar på energieffektivitet och klimatskydd och framför allt möjliggör en ekonomisk användning av naturresurser. I framtiden kommer en byggnads hållbarhetsfaktor alltmer att bli ett bedömningskriterium för köpare, hyresgäster och investerare. Vi ser till att ditt nästa projekt blir hållbart i praktiken!

ANDRA CERTIFIERINGAR

Detta återspeglas i det växande antalet certifikat som bedömer hållbarhet i förhållande till fastställda kriterier. Här är några exempel:


Sunda Hus

Gör produktbedömningar utifrån aspekten farliga ämnen. Dessa bedömningar förekommer sedan som punkter i de olika miljömärkningarna.

Följande produkter från WICONA är bedömda med A hos Sunda Hus:

WICLINE 75 MAX
WICLINE 65 evo
WICLINE 75 evo
WICSTYLE 65 evo
WICSTYLE 75 evo

Följande produkter från WICONA är bedömda med B hos Sunda Hus:

WICSTYLE 77FP
WICSTYLE 65N

Följande produkter från WICONA är bedömda med C hos Sunda Hus:

WICTEC 50

Byggvarubedömningen

Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Följande produkter från WICONA är accepterade enligt byggvarubedömningen:

WICTEC 50
WICTEC EL Evo
WICLINE 75 MAX
WICLINE 75 FP
WICLINE 75 TOP
WICLINE 115
WICLINE 65 evo
WICLINE 75 evo
WICSTYLE 65 evo
WICSTYLE 75 evo
WICSTYLE 77FP
WICSLIDE 160

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system främst utvecklat för bostäder och lokaler. Miljöbyggnadscertifieringen bedömer WICONAs produkter på 2 kontrollpunkter ; Punkt 13: Loggbok med byggvaror och Punk14: Utfasning av farliga ämnen.

Ovan nämnda WICONA produkter i Byggvarubedömningen är klassade enligt nedan hos Miljöbyggnad:
Miljöbyggnad GULD

 

BREEAM-SE

BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen där byggnadens miljöprestanda bedöms under 50 kontrollpunkter, bland annat energianvändning, vattenhushållning och inomhusklimat. Flera projekt med WICONAs lösningar är bedömda enligt BREEAMs miljöcertifiering.
Ovan nämnda WICONA produkter i Byggvarubedömningen är klassade enligt nedan hos BREEAM:
BREEAM SE - Exemplarisk nivå

 

Passivhuscertifikat:

Begränsar det årliga värmebehovet till 15 kW / h per m², alltså att en byggnad endast kan värmas upp med passiva energikällor och inte kräver ett aktivt värmesystem. Till detta kräver Passive House Institute ett Uw-värde av ≤ 0,8 W / (m2K) för fönster och glasfasader

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design):

Ledarskap inom energi- och miljödesign (LEED) är i grunden ett certifieringsprogram från tredje part. Det är en nationellt accepterad organisation för design, drift och konstruktion av högpresterande gröna byggnader. Detta säkerställer att byggnaderna är miljökompatibla, erbjuder en sund arbetsmiljö och är lönsamma.

Zero Energy Building:

A zero-energy building, även känd som en byggnad med noll energi, är en populär term för byggnader som har en energiförbrukning på noll och inga CO2-utsläpp på årsbasis.

Management System Certificate

EN ISO 9001 Management System Certificate
SE ISO 9001 Management System Certificate

WICONA HAR DE RÄTTA LÖSNINGARNA FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Hållbarhet - klappat och klart: WICONAs aluminiumsystem uppfyller alla de krävande kriterierna för ovanstående certifieringar, detta med en imponerande marginal. WICONA tog en ledande roll på detta område för många år sedan och har  decennier av forskning och utveckling i ryggen. Tack vare detta har vi ett brett utbud av produkter och tjänster till hands, så att också du kan utforma ditt projekt på ett mer hållbart och effektivt sätt.

Morgondagens material

Minska byggnationers utsläpp genom innovativa och cirkulära produkter.

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt