Socially responsible school children

Företaget

För att vara socialt ansvarsfull strävar vi efter att göra en positiv skillnad i de samhällen vi är en del av.

Build beyond tomorrow
Build beyond tomorrow

Som en del av Hydro är vi engagerade i att göra en positiv skillnad genom att ge 500.000 människor utbildning och färdigheter fram till 2030 på global nivå.

Även om Hydro Building Systems inte är beslutsfattare är SDG 11 också ett mål- en del av  FN:s Hållbarhetsmål - som vi är fast beslutna att agera för. SDG 11 är orienterad mot stadsplanerare, regeringar och borgmästare - med andra ord offentliga beslutsfattare.

Build beyond tomorrow

Vi tror att för att vara verkligt hållbara måste vi se till en värld bortom fyra väggar och ständigt arbeta för att göra hållbarheten till verklighet. Därför ser vi utanför boxen och förutom att erbjuda material med låga koldioxidutsläpp, driver vi all vår verksamhet, på alla plan, så hållbar som möjligt.

WICONA har en holistisk syn på hållbarhet och agerar inom 3 huvudsakliga områden:

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt