beyond material sustainability

Material

Minska byggnaders utsläpp genom innovativa och cirkulära produkter.

Återvunnet och koldioxidsnålt aluminium
Återvunnet och koldioxidsnålt aluminium

Högpresterande produkter
Högpresterande produkter

Cirkulär produktdesign baserad på Cradle to Cradle
Cirkulär produktdesign baserad på Cradle to Cradle

Vår helhetssyn
Vår helhetssyn

Källor
Källor

Återvunnet och koldioxidsnålt aluminium


Hydro CIRCAL är ett sortiment av högkvalitativt aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet material från tidigare uttjänta byggprodukter. Hydro CIRCAL har ett koldioxidavtryck bland de lägsta i världen: 2,3 kg CO2 per kilo aluminium.

Sedan 2018 har mer än 300 Hydro CIRCAL-projekt byggts runt om i världen, beräknade spara mer än 28 kiloton CO2 jämfört med det europeiska genomsnittet för primärförbrukning (baserat på European Aluminium Report 2018) - motsvarande de årliga utsläppen från 6222 bilar .

Hydro REDUXA® är vårt sortiment med låg koldioxidaluminium, producerat med förnybar energi från Hydro. Den högsta tröskeln för koldioxid för Hydro REDUXA är fyra kilo per kilo aluminium.

Den högsta tröskeln för CO2 för Hydro REDUXA är 4 kg CO2 per kilogram aluminium. Eftersom vi har åtagit oss att tillhandahålla den högsta nivån av transparens är båda aluminiumserierna EPD-certifierade. Dessutom är alla våra extruderingsanläggningar i Europa ASI-certifierade.

 

Efter vår resa på vägen mot en certifierad, cirkulär ekonomi kommer alla våra nyckelprodukter att innehålla minst 80% återvunnen och 100% återförbrukningsbart material inom de närmaste fyra åren. Detta är ett effektivt och effektivt sätt att minska materialpåverkan på en byggnads livscykel."

Henri Gomez - Senior Vice President, Hydro Building Systems

Efter vår resa på vägen mot en certifierad, cirkulär ekonomi kommer alla våra nyckelprodukter att innehålla minst 80% återvunnen och 100% återförbrukningsbart material inom de närmaste fyra åren. Detta är ett effektivt och effektivt sätt att minska materialpåverkan på en byggnads livscykel."

Högpresterande produkter

Användningsfasen är en viktig del av byggnadens livscykel¹. Det mest effektiva sättet att minska utsläppen är att erbjuda högpresterande produkter för att optimera energiförbrukningen när byggnaden går in i användningsfasen. Därför utvecklar vi produkter som uppfyller höga krav på värmeisolering och energieffektivitet, lite underhåll, god komfort och akustik. Våra nya produkter är tillverkade med minst 75 % återvunnet och 95 % återvinningsbart innehåll, och är också lätta att återanvända, demontera och återvinnina.

 
Resten av koldioxidutsläppen genereras på förhand, och användningsfasen står för 1/3 av de totala koldioxidutsläppen.
 
Tillsammans med Hydros andra varumärken inom byggsektorn siktar vi på att minska våra koldioxidutsläpp med 50 % till 2025.

Cirkulär produktdesign baserad på Cradle to Cradle


Våra nya produkter är designade för den cirkulära livscykeln och följer C2C principerna, vilket innebär att produkterna är tillverkade av kända komponenter som är lätta att dela upp, för att skapa nya produkter (en process som kallas "up-cycling") i både de biologiska och tekniska cyklerna. Med återvunnen polyamid, arbetar vi också mot 100% återvinningsbara fönster.

Våra återvinningsbara och cirkulära material och produkter levereras med EPD certifikat och uppfyller internationella normer och föreskrifter, som BREEAM, LEED, DNGB och liknande byggcertifieringar. 

Vår helhetssyn

Hos oss på WICONA genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi gör. Vårt motto är att ”Go Beyond”. Vi tror på att gå steget längre och se utanför våra egna väggar. Det är därför vi arbetar med en helhetssyn vad gäller hållbarhet, inte bara genom material med låg koldioxidhalt, utan vi driver också vår verksamhet så hållbart som möjligt i alla led.

WICONA agerar inom tre huvudområden:
Produkt: Vi stävar efter att ”go beyond materials” för att minska koldioxidutsläppen i användningsfasen.
Företag: Vi strävar efter att ”go beyond products” för att minska utsläppen.
Samhälle: Vi strävar efter att ”go beyond company” för att se helheten och hur samhället påverkas.

Källor

¹WGBC (2019). Op. cit.

Aluminium - 50 %

Accessoarer - 50 %

Transport och paketering - 50%

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt