beyond material sustainability

Material

Minska byggnaders utsläpp genom innovativa och cirkulära produkter.

Högpresterande produkter
Högpresterande produkter

Aluminium som material
Aluminium som material

Återvunnet och koldioxidsnålt aluminium
Återvunnet och koldioxidsnålt aluminium

Cirkulär produktdesign baserad på Cradle to Cradle
Cirkulär produktdesign baserad på Cradle to Cradle

Vår helhetssyn
Vår helhetssyn

Källor
Källor

Högpresterande produkter

Användningsfasen är en viktig del av byggnadens livscykel¹. Det mest effektiva sättet att minska utsläppen är att erbjuda produkter för att optimera energiförbrukningen när byggnaden används. Ju mindre energi som förbrukas, desto mindre energi behöver produceras, vilket leder till mindre utsläpp. Vi utvecklar produkter som uppfyller höga krav på värmeisolering och energieffektivitet, lite underhåll, god komfort och akustik.

 
Resten av koldioxidutsläppen genereras på förhand, och användningsfasen står för 1/3 av de totala koldioxidutsläppen. Läs hur vi kan minska dessa i kapitlet.;beyond products.

Aluminium som material


WICONA grundar sig på mer än 70 års erfarenhet av teknik och innovation. Vi vill stärka våra kunders position och samhället i stort, detta genom att erbjuda aluminiumlösningar med ett lågt koldioxidavtryck. Aluminiums har många egenskaper, det är flexibilitet, lätt och har en styrka som gör det till det ultimata materialet för nästan alla designutmaningar. Aluminium har även följande egenskaper:

  • Hälsosamt

Det avger inte damm, ånga eller giftiga partiklar.

  • Ej brandfarligt

När aluminium når sin smältpunkt vid brand (ca 650°C) avger det inte brandfarliga gaser eller ångor.

  • Lätt att underhålla

På grund av dess hållbarhet och motståndskraft mot ytbehandlingar räcker det med regelbunden rengöring med ett neutralt rengöringsmedel följt av sköljning med vatten.

Det finns många fördelar med aluminium.
Läs mer här: www.hydro.com/aluminium

Återvunnet och koldioxidsnålt aluminium


Hydro CIRCAL är ett sortiment av högkvalitativt aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet material från tidigare uttjänta byggprodukter. Hydro CIRCAL har ett koldioxidavtryck bland de lägsta i världen: 2,3 kg CO2 per kilo aluminium.
Hydro REDUXA® är vårt sortiment med låg koldioxidaluminium, producerat med förnybar energi från Hydro. Den högsta tröskeln för koldioxid för Hydro REDUXA är fyra kilo per kilo aluminium.

Cirkulär produktdesign baserad på Cradle to Cradle


Våra nya produkter är designade för den cirkulära livscykeln och följer C2C principerna, vilket innebär att produkterna är tillverkade av kända komponenter som är lätta att dela upp, för att skapa nya produkter (en process som kallas "up-cycling") i både de biologiska och tekniska cyklerna. Med återvunnen polyamid, arbetar vi också mot 100% återvinningsbara fönster.

Våra återvinningsbara och cirkulära material och produkter levereras med EPD certifikat och uppfyller internationella normer och föreskrifter, som BREEAM, LEED, DNGB och liknande byggcertifieringar. 

Vår helhetssyn

Hos oss på WICONA genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi gör. Vårt motto är att ”Go Beyond”. Vi tror på att gå steget längre och se utanför våra egna väggar. Det är därför vi arbetar med en helhetssyn vad gäller hållbarhet, inte bara genom material med låg koldioxidhalt, utan vi driver också vår verksamhet så hållbart som möjligt i alla led.

WICONA agerar inom tre huvudområden:
Produkt: Vi stävar efter att ”go beyond materials” för att minska koldioxidutsläppen i användningsfasen.
Företag: Vi strävar efter att ”go beyond products” för att minska utsläppen.
Samhälle: Vi strävar efter att ”go beyond company” för att se helheten och hur samhället påverkas.

Källor

¹WGBC (2019). Op. cit.

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt