75/95

Låt oss gå ett steg längre

75/95 betyder att vi går ett steg längre. Användningen av 75 % återvunnet och 95 % återvinningsbart innehåll maximerar våra möjligheter och tillåter oss att minimera koldioxidavtrycket för våra nya produkter.

Vår framtid
Vår framtid

Vår möjlighet
Vår möjlighet

Vårt ansvar
Vårt ansvar

Gå framåt
Gå framåt

Vår framtid

År 2050 förväntas 70 % av världens befolkning bo i städer och stadsområden. Urbaniseringen definierar vår globala verklighet. Att investera i nya byggnader kommer att ha en enorm inverkan på livskvalitet och klimatförändringar. Förutom en ökande världsbefolkning och energiförbrukning ökar också koldioxidutsläppen från byggnader. Vår sektor står för 39 % av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. BUILD BEYOND TOMORROW står för vårt bidrag till en bättre framtid. Det kräver hållbart tänkande och handling. Det är därför vi som WICONA minskar byggnaders driftsutsläpp genom högpresterande och cirkulära produkter, för att omforma byggbranschen.

Vår möjlighet

75/95 betyder att gå ett steg längre. Användning av 75% återvunnet och 95% återvinningsbart material² maximerar våra möjligheter och låter oss minimera koldioxidavtrycket för våra nya produkter. Vi har åtagit oss att använda våra resurser hållbart och cirkulärt genom att återvinna uttjänta produkter i våra Hydro CIRCAL aluminium, som är gjord med ett minimum av 75% av återvunnet post-konsument-skrot..

Aluminium som modernt byggmaterial har ett nästan obegränsat användningsområde – funktionellt och ekonomiskt. Aluminium kan återvinnas om och om igen – utan att göra avkall på kvaliteten. Våra produkter är inte bara gjorda av aluminium, de är gjorda av hållbart, koldioxidsnålt och cirkulärt aluminium. I Europa är alla våra extruderingslinjer ASI certifierade – den mest internationellt erkända standarden för att hantera miljö, social och styrning (ESG) över hela aluminiumvärdekedjan.

Detta är varför 75% av all aluminium som produceras fortfarande används.

 

 

75-95-explosion-elemente.jpg

GÅR ETT STEG FRAMÅT GENOM ATT ANVÄNDA HYDRO CIRCAL ALUMINIUM

Under 2018 har vi beslutade vi oss för att använda Hydro CIRCAL till alla våra systemlösningar. Hydro CIRCAL är en serie av högkvalitativ aluminium tillverkad av minst 75 % återvunnen aluminium (skrot efter konsument), exemelvis fasader och fönster som har tagits bort från byggnader och helt återvunnits. Som ett resultat har den ett koldioxidavtryck bland de lägsta i världen: 2,3 kg CO2 per kilo aluminium, certifierad av en oberoende tredje part och försedd med en miljöproduktdeklaration (EPD).

Upptäck mer
By using recycled and low-carbon aluminium, we have been able to reduce our emissions by 1 000 000³ tonnes of CO2 since 2018. Let’s go a step beyond. Together.

Hydro CIRCAL Referenser

Hydro CIRCAL projekt - Senckenbergturm

Det nya Senckenbergkvarteret sträcker sig mellan distrikten Bockenheim och Westend i Frankfurts Westend-distrikt. En betydande del av det enorma området är den 106 meter höga Senckenbergturm. Kontorsbyggnaden visar upp högsta internationella kvalitetsstandard inom höghusbyggande kombinerat med ett genomgående hållbart och framtidsinriktat byggande. Inte minst tack vare sin innovativa enhetsfasad baserad på fasadsystemet WICTEC EL evo med ventilationsklaffar av Hydro CIRCAL återvunnet aluminium.

Upptäck mer

Vårt ansvar

Som en global industriledare och en del av Hydro-gruppen tar vi vårt ansvar för att halvera våra CO2-utsläpp till 2025. Därför följer vi vår helhetssyn för att minska våra koldioxidutsläpp inom flera områden. Vi har kunskapen, möjligheterna och resurserna att sträva mot 100% cirkuläritet tillsammans med våra kunder genom att samla in post- och pre-consumer skrot, och våra leverantörer genom att arbeta på nya lösningar för material som idag inte återvinns eller återvinns.

Vi tar också ansvar inom vårt företag genom att skapa en engagerande, inkluderande och mångsidig arbetsmiljö för våra anställda, som också har ett ansvarsfullt tänk i sin verksamhet. Dessutom tar vi vårt ansvar för att skapa ett rättvist samhälle genom att estärka 10,000 personer med utbildning och kunskaper och arbeta med icke-statliga organisationer.

 

Gå framåt

Att kunna återvinna och demontera materialet är nyckeln när det gäller att ytterligare minska produktrelaterade koldioxidutsläpp. Vi kommer att fortsätta att:

  • Utveckla produkter som enkelt kan demonteras och sorteras
    Utveckla cirkulära produkter genom att använda återvunnet och återvinningsbart material
    Anamma utmaningarna med den cirkulära ekonomin genom att återanvända material för samma ändamål som under deras första livscykel
    Se till att våra system produceras inom en ansvarsfull försörjningskedja och certifieras av externa organisationer för maximal transparens

"WICONA brinner för hållbarhet. Vi har tagit det viktiga beslutet att vara starkare och mer unika så att vårt företag kan spela den roll det behöver spela. Jag är stolt över att vi investerar så mycket tid, energi och pengar för att förändra marknaden och visa branschen vad som behöver göras. Efter vår resa på vägen mot en certifierad, cirkulär ekonomi kommer alla våra nyckelprodukter att innehålla minst 80% återvunnen och 100% återförbrukningsbart material inom de närmaste fyra åren. Detta är ett effektivt och effektivt sätt att minska materialpåverkan på en byggnads livscykel."


Henri Gomez - Senior Vice President, Hydro Building Systems

 

 

Låt oss gå ett steg längre. Tillsammans bygger vi en värld bortom morgondagen.

Källor

¹ By using our recycled and low-carbon aluminium Hydro CIRCAL which has one of the smallest CO2 footprints worldwide: 2.3 kg CO2 per kilo of aluminium – compared to the average CO2 emissions of aluminium used in Europe (8.6 kg of CO2 per kilo of aluminium – European Aluminium Association study, 2018); and by using recycled polyamide for our thermal insulation strips – compared with the insulation strips previously used, made of conventional polyamide 6.6; glazing is not included in the calculation
² Glazing not included
³ Compared to the average CO2 emissions of aluminium used in Europe (8.6 kg of CO2 per kilo of aluminium – European Aluminium Association study, 2018)

 

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt