aluminium recyclable low carbon hydro circal

HYDRO CIRCAL återvunnet aluminium

Ett sortiment av högkvalitativt aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet aluminium från uttjänta byggprodukter.

Aluminium för byggnader
Aluminium för byggnader

Aluminium för tidlös arkitektur
Aluminium för tidlös arkitektur

Bestående design startar vid 2 kg
Bestående design startar vid 2 kg

Broschyr - Hydro CIRCAL
Broschyr - Hydro CIRCAL

Beyond materials
Beyond materials

Hydro pushar gränserna för aluminium med låga koldioxidutsläpp och återanvänder uttjänt material efter konsumenten för att skapa återvunna legeringar och produkter. Att använda cirkulära och klimateffektiva material med ett lågt koldioxidavtryck kommer att bidra till att minska de globala utsläppen och skapa produkter för en mer hållbar framtid. Hydro CIRCAL är ett sortiment av högkvalitativt aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet aluminium från tidigare byggprodukter. Hydro CIRCAL har ett koldioxidavtryck bland de lägsta i världen: 1,9 kg CO2 per kilo aluminium, certifierat av en oberoende tredje part och försedd med en Miljöprodukteklaration (EPD) 

Aluminium för byggnader

Att bygga med vision innebär att ta framtiden på allvar, samt att man är medveten om att våra resurser är begränsade. Vi är helt övertygade om att stadsutveckling är otänkbar utan en hållbar återanvändning av material. Vi visar vårt fokus på framtiden genom att använda Hydro CIRCAL för våra systemlösningar. Hydro CIRCAL är ett sortiment av högkvalitativt aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet uttjänt aluminium (skrot efter konsument), som fasader och fönster som har demonterats från byggnader och därmed återvunnits helt. Produktionsprocessen verifieras av en oberoende tredje part (DNV-GL) och bekräftas av en EPD (Environmental Product Declaration).

Aluminium för tidlös arkitektur

360° – En "win-win" situation

Tack vare våra systemlösningar återvinns tidigare produkter och hamnar återigen i livsscykeln. Vi kallar denna återvinningsprocess av material för "urban mining". D.v.s att vi återanvänder det material som finns ute i våra städer. Vi tar tillvara på resurserna som redan finns. Det sparar både aluminium och minskar mängden avfall i våra städer. Hydro CIRCAL strävar efter en mer cirkulär ekonomi för att minska avfall och återanvända material. Cirkularitet är en viktig väg för Europeiska unionens mål att vara klimatneutralt 2050.

Bestående design startar vid 2 kg

Minimalt koldioxidavtryck 

Hydro CIRCAL har ett av världens lägsta koldioxidavtryck: 1,9 kg CO2 per kilo aluminium - 4 gånger lägre än genomsnittet för primäraluminium (European Aluminium Environmental Profile Report 2018: Environmental Profile Report - European Aluminium (european-aluminium.eu))

100 % möjligheter. 5 % energi 

Aluminium är oändligt återvinningsbart. Dess kvalitet och materialegenskaper går aldrig förlorade. Dessutom kräver omsmältning av uttjänt aluminium bara 5% av den energi som krävs för produktion av primäraluminium. Så ju högre återvunnet innehåll, desto bättre är det för våra städer och för miljön.

Beyond materials

Minska byggnadens klimatavtryck genom innovativa och cirkulära produkter.

Källor

¹ WGBC (2019). Op. cit.
² Compared to the average CO2 emissions of aluminium used in Europe (8.6 kg of CO2 per kilo of aluminium – European Aluminium Association study, 2018)
³ 1 façade = 12 kg/m² aluminium (average); 1 building project = 5000 m² façade surface; 5000 m² * 12 kg aluminium = 60,000 kg aluminium used in 1 building project; 60,000 kg of primary aluminium * 8,6 kg CO2 (european average) = 516,000 kg of CO2 emissions; 5,000 kg of Hydro CIRCAL 75R aluminium * 1,9 kg CO2 (emissions of Hydro CIRCAL) = 9,500 kg of CO2 emissions; By using our end-of-life alumnium Hydro CIRCAL 75R, you're able to save 506,500 kg of CO2 emissions.

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt