cradle to cradle sustainability

Cradle to Cradle (C2C)

Cirkulär produktdesign baserad på Cradle to Cradle.

Innovation principles
Innovation principles

WICONA awards
WICONA awards

Beyond materials
Beyond materials

C2C är en ledande standard för att verifiera produkter för den cirkulära ekonomin med integrationen av fördelaktiga miljö-, social- och styrningsfunktioner. Syftet med Cradle to Cradle-certifieringen är att förbättra produktkvaliteten och deras relaterade processer så att de får en bättre och positiv inverkan på miljö, användare och människor.

3 INNOVATIONSPRINCIPER

Kvalitetsförbättring uppnås genom att fokusera på tre innovationsprinciper:
• Allt är utformat för att vara ett näringsämne för något annat (avfall = mat).
• Använd förnybar energi som produceras från nuvarande solenergi.
• Stödja mångfald inklusive konceptuell, kulturell och biologisk mångfald.

Enligt C2C-principerna är produkter tillverkade av kända komponenter som är lätta att ta isär för att skapa nya produkter (en process som kallas "up-cycling") i både biologiska och tekniska cykler.

C2C omfattar begreppet cirkulär ekonomi: det har ett särskilt fokus på värdeskapande från återvunna och sekundära material.

C2C täcker många aspekter av produkternas tillverkningsprocess: inte bara själva materialen utan även människorna och processerna bakom tillverkningen. Det är därför det är en utmanande, krävande men också kraftfull och effektfull standard.

Filosofin bakom C2C är att förbättra produkterna och att göra dem "mindre dåliga för miljön och människorna". Detta täcker naturligtvis produkter för bygg- och konstruktionssektorn men även för alla andra sektorer (mode, hemartiklar, möbler...). Idag är certifieringsinstitutet Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2C PII).

CERTIFIERINGSPROCESSEN

För att bedöma allt material som används i fönstret behöver den certifierande bedömaren (EPEA för HBS) information om alla komponenter i en produktinventering, från materialinnehåll till vikt. I den delen måste leverantörer också tillhandahålla viss information. När processen är klar certifieras produkten i två år och företaget kan sedan förnya certifikatet med uppdaterad information om data.

För mer information besök www.c2ccertified.org

WICONA:s systemlösningar prisade

Hållbarhet har alltid spelat en nyckelroll på WICONA. I början av 2017 tilldelades WICONAS systemlösningar certifikatet Bronze Cradle to Cradle (C2C). Sedan dess har vi kontinuerligt arbetat för att ytterligare förbättra produktionsstandarderna för att klättra till nästa nivå. Vilket nu uppnåtts.

WICONA produkter- C2C Brons

Fönster: WICLINE 70SG, WICLINE 90SG

cradle to cradle wicona

Morgondagens material

Minska byggnationers utsläpp genom innovativa och cirkulära produkter.

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt