beyond product sustainability

Produkter

När vi närmar oss hållbarhet helhetsmässigt strävar vi efter att minska koldioxidutsläppen med hälften fram till 2025.

Metall källa
Metall källa

Komponenter
Komponenter

Platsutsläpp
Platsutsläpp

Transport och packning
Transport och packning

Arbetsplats
Arbetsplats

Vår helhetssyn
Vår helhetssyn

Källor
Källor

WICONA är ett varumärke hos Hydro och kan påverka produktionen från start. Genom att spåra varje steg längs vägen kan vi dokumentera och vara transparenta om vår hållbarhetspraxis, inklusive inköp av material och komponenter, transport och förpackning och hur vi driver vår verksamhet.

 

Tillsammans med andra byggvarumärken inom Hydro strävar vi efter att minska koldioxidutsläppen med 50% till 2025.

Metall källa - 50%

Komponenter - 37%

Platsutsläpp - 10%

Transport och packning - 46%

Arbetsplats - 47%

Våra produkter är inte bara tillverkade av aluminium; de är tillverkade av ett hållbart, koldioxidsnålt, cirkulärt aluminium. Alla våra extruderingsanläggningar i Europa är ASI-certifierade. Hydro REDUXA®, aluminium tillverkad med förnybar energi, erbjuder endast 4 kg CO2 per kg aluminium. Det är 54% lägre än det europeiska genomsnittet¹.

Då 75% av all den aluminium som någonsin producerats fortfarande är i bruk, är vi engagerade i att använda våra resurser på ett hållbart och cirkulärt sätt genom att återvinna uttjänta produkter i vårt Hydro CIRCAL aluminium, återvunnet innehåll samlas in och återvinns i Europa. Hydro CIRCAL erbjuder hög prestanda, cirkularitet, hållbarhet och kräver 95% lägre energi vid framtagningen jämfört med primärproduktion. Sedan 2018 har fler än 300 Hydro CIRCAL-projekt runt om i världen byggts, vilket sparat miljön på mer än 28 kilotons koldioxid - som motsvarar de årliga utsläppen från 12.000 bilar. Slutligen, eftersom vi är engagerade i att erbjuda transparens, är Hydro CIRCAL och Hydro REDUXA® EPD-certifierat.

Därför kan vi tillhandahålla byggnadslösningar med låga koldioxidavtryck med tydlig och transparent information genom en miljöproduktdeklaration (EPDs).

Komponenter

Fönster och dörrar är inte bara av aluminium. För att vara konsekvent bestämde vi oss för att arbeta med leverantörer med samma tydliga värden. Alla våra Hydro CIRCAL profiler är nu tillverkade av återvunnen polyamid. Insulbar® RE-LI från Ensinger erbjuder 92% mindre fossila bränslen som används under tillverkningen; 91% lägre CO2 (med ett fotavtryck på 0,8 kg CO2 per kg återvunnen polyamid, istället för 8 kg CO2 för icke återvunnen polyamid6); 78% mindre vattenreduktion; och är EPD-certifierad.

Platsutsläpp

Genom att minska och optimera vår energiförbrukning och genom att investera i grönare, förnybar energi har vi drastiskt minskat vår energiförbrukning per bearbetat ton sedan 2018.

Transport och packning

Genom att optimera förpackningsmaterial har vi lyckats minska koldioxidavtrycket med 8 gånger för våra förpackningar. Tack vare förbättrad lastbilsteknik, bränsleförändringar, avståndsminskning och ruttoptimering lyckades vi dessutom leverera bättre och mer effektivt och spara både utsläpp och kostnader.

Workplace

Vi kan inte förbättra vår påverkan som företag om vi inte tar itu med vårt individuella beteende. Genom att genomföra hållbarhetsutbildningar och webb-seminarier; ompröva våra pendlings- och affärsresor, genom hemmakontor och online-arbetsmetoder och genom att förbättra alla detaljer på vår arbetsplats, från konstgjord ljusanvändning, till minskade utskrifter, återvinningskärl mm. Mellan 2018 och 2020 lyckades vi spara två soptunnor per bearbetat ton aluminium och vi fortsätter att minska mängden deponi avfall.

Vår helhetssyn

Hos oss på WICONA genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi gör. Vårt motto är att ”Go Beyond”. Vi tror på att gå steget längre och se utanför våra egna väggar. Det är därför vi arbetar med en helhetssyn vad gäller hållbarhet, inte bara genom material med låg koldioxidhalt, utan vi driver också vår verksamhet så hållbart som möjligt i alla led.

WICONA agerar inom tre huvudområden:
Produkt: Vi stävar efter att ”go beyond materials” för att minska koldioxidutsläppen i användningsfasen.
Företag: Vi strävar efter att ”go beyond products” för att minska utsläppen.
Samhälle: Vi strävar efter att ”go beyond company” för att se helheten och hur samhället påverkas.

Källor

¹ 8.6 kg of CO2 per kg of aluminium is the carbon footprint of primary aluminium used in Europe (cradle to gate) – European Aluminium 2018 report 

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt