epd environmental product declaration

Environmental Product Declaration (EPD)

EPD är ett oberoende tredjepartsverifierat dokument som kommunicerar exakt, transparent och jämförbar information om en produkts miljöpåverkan.

Vetenskapligt certifiering

EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration. Här redovisas miljöpåverkan från en produkt över hela dess livscykel. En EPD är dock inte bara begränsad till produkter, till exempel ett fönster, utan kan också appliceras på material (t ex aluminiumgöt), monteringsdelar av produkter eller till och med för tjänster (som underhåll). Sammanfattningsvis är en EPD ett vetenskapligt, och öppet dokument som används inom många olika delar, exempelvis:
• Offentlig upphandling.
• Gröna byggnadsklassificeringar (dvs. BREEAM, LEED, DGNB).
• Kundförfrågningar om miljödata för de produkter eller komponenter som levereras till dem.
• Av specialister för att inkludera produkterna i deras ytterligare LCA-beräkningar (produkter, byggnader, ...)
• Av företagen själva för att förbättra miljöpåverkan på sina produkter.

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt