asi aluminium steward initiative

Aluminium Steward Initiative (ASI)

The entire certified aluminium value chain of WICONA.

ASI, Aluminium Stewardship Initiative är en global och ideell intresseorganisation som arbetar för att öka aluminiumets bidrag för ett mer hållbart samhälle. ASI samlar producenter, användare och intressenter, var och en med ett åtagande att maximera aluminiumets bidrag inom hållbarhet. Aluminium Stewardship Initiative är därmed en fullt utvecklad hållbarhetscertifiering: den tar upp miljö-, sociala aspeketer (ESG) i hela aluminiumvärdekedjan.

Miljö- social- och styrningsspekter (ESG) av hela aluminiumvärdekedjan

Aluminium Stewardship Initiative är därför ett verkligt hållbarhetscertifikat: det tar upp miljö-, sociala och styrande (ESG) aspekter av hela aluminiumvärdekedjan. Dess standarder hanterar oro kring hållbar produktion av aluminium, från bauxit eller gruvdrift till produktion av halvfabrikat, med hänsyn till återvinning av skrot före och efter konsument.
Genom Hydro Extruded Solutions kan vi bland annat erbjuda pressning, valsade och strängpressade produkter, bearbetning och ytbehandling av aluminiumprofiler och tillverkning av aluminiumprofiler.

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt