build beyond tomorrow cyclist

Hållbarhet

Build beyond tomorrow.

Vi erbjuder koldioxidsnåla produkter för att bidra till en mer hållbar bransch.

Byggnadens livscykel och koldioxidavtryck
Byggnadens livscykel och koldioxidavtryck

FN:s hållbara utvecklingsmål
FN:s hållbara utvecklingsmål

Build beyond tomorrow
Build beyond tomorrow

Källor
Källor

Vi i byggbranschen har ett stort ansvar men också en förmåga att tackla dagens och morgondagens viktigaste fråga: klimatet.

Det förutspås att världens befolkning ska öka med 2 miljarder människor de närmaste 30 åren, där 70% av befolkningen kommer bosätta sig i stadsområden². Detta innebär att vi på WICONA sannolikt kommer att se en högre efterfråga inom bygg- och anläggningssektorn³. Med fler och fler människor som bosätter sig i dessa byggnader innebär det samtidigt en ökad energiförbrukning och därmed ett ökat koldioxidutsläpp.
Att utveckla våra produkter och processer har varit utmanande med de ökade påtryckningar från regelverk - från europeisk och internationell nivå med nya normer och begränsningar för koldioxidneutralitet till fler nationella krävande lagar.

Byggnadens livscykel och koldioxidavtryck

Bygg- och anläggningssektorn representerar 39% av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen⁵. En byggnads koldioxidavtryck består av två steg: användning (utsläpp orsakade av te x uppvärmning och kylning under användningsfasen) och konstruktion (utsläpp orsakade av materialutvinning och produktion, leverans, avfallshantering etc). Användningsfasen representerar 72% av byggnadens totala koldioxidavtryck; medan byggande och produktion utgör 28%.

WICONA använder material för att förse marknaden med innovativa och cirkulära produkter som bidrar till att minska koldioxidutsläppen som orsakas i användningsfasen. Samtidigt använder vi produkter för att fokusera på utsläpp i förväg, för att bidra till att minska koldioxidutsläppen under både produktions- och byggfasen. Med FN:s hållbarhetsmål som vår kompass strävar vi efter att minska koldioxidutsläppen med hälften till 2025 och samtidigt bidra till nya byggnationer för 500 000 människor i våra samhällen från 2018 till slutet av 2030.

FN:s hållbara utvecklingsmål

FN: s HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL

I september 2015 antog FN: s generalförsamling formellt 2030-agendan för hållbar utveckling, tillsammans med en uppsättning av 17 nya globala mål för att stoppa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla. Varje mål har specifika delmål som ska uppnås de kommande åren fram till 2030. FN: s hållbara utvecklingsmål utgör en universell, integrerad och transformerande vision för en hållbar värld.

Läs mer om de globala målen

Build beyond tomorrow

För att vara fullt miljöinriktade måste vi arbeta på alla plan för en bättre framtid. Därför använder vi material med låga koldioxidutsläpp, för att driva vår verksamhet så hållbart som möjligt.

WICONA agerar inom tre huvudområden:

Källor

¹ Kevin E Trenberth (2018), “Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 36:4, 463-481, DOI: 10.1080/02646811.2018.1450895. 
² United Nations, « Population », Population | United Nations.
³ BSRIA (2019), “Megatrends: demographics”, WP 10/2019 Megatrends: Demographics (bsria.com)

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt