build beyond tomorrow cyclist

Hållbarhet

Build beyond tomorrow.

Vi erbjuder koldioxidsnåla produkter för att bidra till en mer hållbar bransch.

Byggnadens livscykel och koldioxidavtryck
Byggnadens livscykel och koldioxidavtryck

FN:s hållbara utvecklingsmål
FN:s hållbara utvecklingsmål

Vår helhetssyn
Vår helhetssyn

Källor
Källor

Vi i byggbranschen har ett stort ansvar men också en förmåga att tackla dagens och morgondagens viktigaste fråga: klimatet.

Det förutspås att världens befolkning ska öka med 2 miljarder människor de närmaste 30 åren, där 70% av befolkningen kommer bosätta sig i stadsområden². Detta innebär att vi på WICONA sannolikt kommer att se en högre efterfråga inom bygg- och anläggningssektorn³. Med fler och fler människor som bosätter sig i dessa byggnader innebär det samtidigt en ökad energiförbrukning och därmed ett ökat koldioxidutsläpp.
Att utveckla våra produkter och processer har varit utmanande med de ökade påtryckningar från regelverk - från europeisk och internationell nivå med nya normer och begränsningar för koldioxidneutralitet till fler nationella krävande lagar.

Byggnadens livscykel och koldioxidavtryck

Bygg- och anläggningssektorn representerar 39% av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen⁵. En byggnads koldioxidavtryck består av två steg: användning (utsläpp orsakade av te x uppvärmning och kylning under användningsfasen) och konstruktion (utsläpp orsakade av materialutvinning och produktion, leverans, avfallshantering etc). Användningsfasen representerar 72% av byggnadens totala koldioxidavtryck; medan byggande och produktion utgör 28%.

WICONA använder material för att förse marknaden med innovativa och cirkulära produkter som bidrar till att minska koldioxidutsläppen som orsakas i användningsfasen. Samtidigt använder vi produkter för att fokusera på utsläpp i förväg, för att bidra till att minska koldioxidutsläppen under både produktions- och byggfasen. Som branschledare och en del av Hydro-gruppen fokuserar WICONAs hållbarhetsstrategi, BUILD BEYOND TOMORROW, på att halvera koldioxidutsläppen till 2025, sträva mot 100 % cirkuläritet och ge 10 000 personer möjlighet att få utbildning och kompetens samma år, i linje med FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbara utvecklingsmål

FN: s HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL

I september 2015 antog FN: s generalförsamling formellt 2030-agendan för hållbar utveckling, tillsammans med en uppsättning av 17 nya globala mål för att stoppa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla. Varje mål har specifika delmål som ska uppnås de kommande åren fram till 2030. FN: s hållbara utvecklingsmål utgör en universell, integrerad och transformerande vision för en hållbar värld.

Läs mer om de globala målen

Vår helhetssyn

Hos oss på WICONA genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi gör. Vårt motto är att ”Go Beyond”. Vi tror på att gå steget längre och se utanför våra egna väggar. Det är därför vi arbetar med en helhetssyn vad gäller hållbarhet, inte bara genom material med låg koldioxidhalt, utan vi driver också vår verksamhet så hållbart som möjligt i alla led.

WICONA agerar inom tre huvudområden:
Produkt: Vi stävar efter att ”go beyond materials” för att minska koldioxidutsläppen i användningsfasen.
Företag: Vi strävar efter att ”go beyond products” för att minska utsläppen.
Samhälle: Vi strävar efter att ”go beyond company” för att se helheten och hur samhället påverkas.

Vår helhetssyn

Källor

¹ Kevin E Trenberth (2018), “Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 36:4, 463-481, DOI: 10.1080/02646811.2018.1450895. 
² United Nations, « Population », Population | United Nations.
³ BSRIA (2019), “Megatrends: demographics”, WP 10/2019 Megatrends: Demographics (bsria.com)

⁴ As an example the French RE2022 law aims at reducing carbon emissions coming from the building and construction sector by actually capping them. Manufacturers have less and less flexibility when it comes to sustainability now. 
⁵ WGBC (2019). Bringing embodied carbon upfront. Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon, https://worldgbc.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/09/22123951/WorldGBC_Bringing_Embodied_Carbon_Upfront.pdf

 

 

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt