goals sustainability

FN:s hållbara utvecklingsmål

17 Mål för att förändra världen.

Rapport: Hydro och SGD
Rapport: Hydro och SGD

Build beyond tomorrow
Build beyond tomorrow

I september 2015 antog FN: s generalförsamling formellt 2030-agendan för hållbar utveckling, tillsammans med en uppsättning av 17 djärva nya globala mål för att stoppa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla.Varje mål har specifika mål som ska uppnås under de följande åren fram till 2030. FN:s hållbara utvecklingsmål utgör en universell, integrerad och transformerande vision för en hållbar värld. För att målen ska nås har FN: s generalsekreterare uppmanat alla att göra sin del: regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. De uppmanar uttryckligen företag att använda kreativitet och innovation för att ta itu med utvecklingsutmaningar och erkänna behovet av regeringar att uppmuntra hållbarhetsrapportering.


I SDG Compass, ett verktyg byggt i ett partnerskap mellan GRI, UN Global Compact och World Business Council on Sustainable Development, finns en översikt på hög nivå om hur vi relaterar till FN: s hållbarhetsmål i Hydros GRI-index.

Läs mer om de 17 målen här: www.un.org/sustainabledevelopment/

Gör städer och bostäder säkra, uthålliga och hållbara

E_WEB_11.png  E_SDG_logo_without_UN_emblem_Square_WEB.png.png

Världen blir alltmer urbaniserad. Sedan 2007 har mer än hälften av världens befolkning bott i städer, och den andelen beräknas öka till 60 procent till 2030.

Städer och storstadsområden är kraftpaket för ekonomisk tillväxt - de bidrar med cirka 60 procent av den globala BNP. Men de står också för cirka 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och över 60 procent av resursanvändningen.

Snabb urbanisering resulterar i ett växande antal slumområden, otillräcklig och överbelastad infrastruktur och tjänster (såsom avfallshantering, vatten- och sanitetssystem samt vägar och transporter), luftföroreningar och oplanerad stadsutbredning.

Effekterna av COVID-19 kommer att vara mest förödande i de fattiga och tätbefolkade stadsområdena, särskilt för de en miljard människor som bor i informella bosättningar och slumområden över hela världen, där överbefolkning också gör det svårt att följa rekommenderade säkerhetsåtgärder som social distansering och själv- isolering.

FN: s livsmedelsmyndighet, FAO, varnade för att hunger och dödsfall kan öka betydligt i stadsområden utan åtgärder för att säkerställa att fattiga och utsatta invånare har tillgång till mat.

Build beyond tomorrow

Vi tror att för att vara verkligt hållbara måste vi se till en värld bortom fyra väggar och ständigt arbeta för att göra hållbarheten till verklighet. Därför ser vi utanför boxen och förutom att erbjuda material med låga koldioxidutsläpp, driver vi all vår verksamhet, på alla plan, så hållbar som möjligt.

WICONA har en holistisk syn på hållbarhet och agerar inom 3 huvudsakliga områden:

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt