community beyond company sustainability

Samhälle

Arbeta med alla intressenter mot ett hållbart samhälle.

WEbuilding partnerskap
WEbuilding partnerskap

Morgondagens företag
Morgondagens företag

Att nå en mer hållbar framtid kan bara göras genom ett gemensamt arbete med alla intressenter. Vi ser vikten av att arbeta helt med kunder, konkurrenter, leverantörer, affärspartners, icke-statliga organisationer, myndigheter och lokala samhällen. Vår inställning till intressentdialog tar hänsyn till OECD: s vägledning för ett ansvarsfullt företagande. Vi är engagerade i att interagera med alla våra intressenter på ett etiskt och öppet sätt. Vi strävar efter att visa integritet i allt vi gör genom: mångfald och inkludering; dialog med lokala samhällen; dialog med föreningar, icke-statliga organisationer och andra institutionella intressenter. Till exempel arbetar vi med leverantörer som delar gemensamma värderingar som också vill gå mot hållbarhet genom att vara transparenta och godkänna vår uppförandekod. Vi implementerar kontinuerligt nya sätt för hållbarhetsundersökning för att säkerställa hållbart beteende enligt tillämpliga lagar och internationella regler. Slutligen arbetar vi med våra kundnätverk för benchmarking och att stimulera en mer hållbar marknad på lång sikt.

Läs mer på Hydros hemsida ↗.

WEbuilding partnerskap

För att vara verkligt hållbar är det viktigt att man har en positiv inverkan på lokala samhällen. Och med rätt människor vid sin sida, som delar samma värderingar, kan man alltid uppnå mer. Därför har WICONA valt att samarbeta med den icke-statliga organisationen WEbuilding, en internationell grupp av arkitekter. Tillsammans vill vi skapa varaktiga utbildningsmöjligheter för barn i utsatta områden.

Upptäck mer

Beyond company

För att vara socialt ansvarsfull strävar vi efter att göra en positiv skillnad i de samhällen vi är en del av.

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt