WEbuilding partnerskap

Tillsammans skapar vi varaktiga utbildningsmöjligheter för barn i utsatta områden.

Om WEbuilding
Om WEbuilding

WEbuildings projekt
WEbuildings projekt

Vårt gemensamma projekt
Vårt gemensamma projekt

Långsiktigt mål
Långsiktigt mål

Mer än företaget
Mer än företaget

För att vara verkligt hållbar är det viktigt att man har en positiv inverkan på lokala samhällen. Och med rätt människor vid sin sida, som delar samma värderingar, kan man alltid uppnå mer. Därför har WICONA valt att samarbeta med den icke-statliga organisationen WEbuilding, en internationell grupp av arkitekter. Tillsammans vill vi skapa varaktiga utbildningsmöjligheter för barn i utsatta områden.

OM WEBUILDING

WEbuilding är en ideell organisation grundad 2015, som består av en internationell grupp av arkitekter och drivs av engagerade, högkvalificerade volontärer.

WEbuilding stödjer utvecklingsprojekt på det södra halvklotet genom att tillämpa en hållbar strategi för projektplanering och byggnation. Tillsammans med erfarna lokala organisationer strävar de efter att ha en positiv inverkan på livskvaliteten i dessa utsatta områden och visa att en miljövänligare inställning till arkitektur kan ge stora positiva effekter. WEbuilding bidrar med kunskap och ett nätverk av pålitliga partners med många års erfarenhet inom byggbranschen. Detta resulterar i individuella arkitektlösningar som gynnar såväl enskilda människor som samhället i stort.

Tillgång till utbildning är viktigt för ett fungerande samhälle.

WEbuildings projekt bidrar i hög grad till detta – och erbjuder konkreta fördelar för människor:

 • • Utbildning för ökade möjligheter att ta kontroll över sitt eget liv – och slippa fattigdom
  • Förbättrad hälsa genom skolmat och rent dricksvatten
  • Nya arbetstillfällen för lokala företag och biståndsarbetare
  • Överföring av kunskaper om hållbara material och byggmetoder
  • Främjande av samhällsengagemang och social sammanhållning
  • Förbättrad livskvalitet
 •  

Eftersom WICONA delar dessa värderingar och målsättningar, har vi tecknat ett 3-årigt avtal med WEbuilding för att samarbeta på olika sätt i en mängd projekt.

AKTUELLA PROJEKT

WEbuildings senaste projekt, som fokuserar på att skapa hållbara utbildningsmöjligheter för utsatta barn i Afrika och Latinamerika.

Upptäck mer

VÅRT GEMENSAMMA PROJEKT: EN SKOLA I RANJA, HAITI

Under tre månader har WICONAs medarbetare sprungit, gått och cyklat för att nå målet med en donation på 20 000 euro. Genom att tillsammans ta sig en sträcka motsvarande till månen och tillbaka har deras ansträngningar och engagemang gjort det möjligt för WEbuilding att bygga ett klassrum i en skola på Haiti.

Projektet på Haiti omfattar uppförandet av en skolbyggnad för barnen i Grand’Anse-regionen, där det finns en hög risk för naturkatastrofer. Orkaner, jordbävningar och översvämningar utgör stora hot för invånarna (UNDP 2015; DPC 2016). Katastrofer har under årens lopp orsakat stor förödelse i området. Omkring 44 procent av alla orkaner som drabbar Haiti slår till mot Grand’Anse, vilket gör det till landets näst mest drabbade region (Sud är den mest drabbade på 59 procent). I Grand’Anse finns även andra problem kopplade till miljörisker, avskogning och epidemier, som kolera, HIV/AIDS och tuberkulos (Cordaid 2013, offentliga källor 2010).

Barnen som bor i Ranja har inga utbildningsmöjligheter eftersom det inte finns någon skola i närheten. För att ta sig till närmaste skola måste de korsa en flod, vilket innebär att de dagligen utsätter sig för livsfara – i synnerhet när floden är översvämmad.

WEbuilding planerar att bygga en grundskola med sex klassrum och tillhörande toalettutrymmen. Varje klassrum kommer att ha plats för 30 elever. Det innebär att 450 barn kommer att kunna gå i skolan här under en tioårsperiod. Den ungefärliga budgeten för projektet är 75 000 euro. WICONAs bidrag kommer att bekosta ett klassrum för 30 barn och ett toalettutrymme. Byggstart planeras till januari 2022 och de första eleverna kommer att tas emot i september 2022.

 

LÅNGSIKTIGT MÅL: SKAPA FÖRÄNDRING

Men WICONA vill göra mer än så ...
Utöver Haiti-projektet kommer WICONA även att stödja WEbuilding i andra framtida projekt. Det handlar inte bara om att bygga skolor, utan också om att få kunder, leverantörer och andra samarbetsparterns att komma i kontakt med WEbuilding. Därför bjöd vi in organisationen till vår NEXT studio i Frankfurt.

Genom att samarbeta med WEbuilding och samla alla medarbetare kring ett gemensamt mål har vi visat att man kan uppnå mer tillsammans. Storskalig inverkan på samhället och vår framtid kräver storskalig mobilisering.

På vår resa mot ökad hållbarhet måste vi samarbeta med anställda, leverantörer, kunder samt lokala och icke-statliga organisationer för att skapa ett bättre samhälle. Samarbete är det enda sättet att få vår marknad, våra grannar och våra regeringar att agera på ett mer ansvarsfullt sätt – att skapa förändring och bygga för framtiden.

Foto (vänster till höger): Ivan Rališ (arkitekt och en av grundarna till WEbuilding), Florian Schlummer (arkitekt och medlem i WEbuilding) och Ralf Seufert (Vice President North Europe, Hydro Building Systems

LÅNGSIKTIGT MÅL: SKAPA FÖRÄNDRING

Mer än företaget

För att ta socialt ansvar strävar vi efter att göra en positiv insats för de samhällen vi utgör en del av.

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt