human rights beyond company sustainability

Mänskliga rättigheter

Achieving ambitions through partnering with people and communities.

Morgondagens företag
Morgondagens företag

Vi kan bara uppnå våra ambitioner genom att samarbeta med människor och samhällen. Genom transparent dialog och samarbete kan vi få en positiv inverkan - skapa förtroende genom att främja social förändring. Vi har åtagit oss att bidra till kvalitetsutbildning och kapacitetsuppbyggnad för 500 000 personer i våra samhällen och för affärspartners från 2018 till slutet av 2030.
För att vara socialt ansvarsfull strävar vi efter att göra en positiv skillnad i de samhällen vi är en del av. Vi strävar efter att bidra till utvecklingen av lokala samhällen eftersom det är rätt och för att vi bara kan lyckas som företag om samhällena runt omkring oss också lyckas. För oss betyder detta att vi prioriterar: bidra till kvalitetsutbildning; främja anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, stärka lokala samhällen och institutioner genom kapacitetsuppbyggnad. Vårt engagemang för internationellt erkända mänskliga rättigheter utgör plattformen för vårt synsätt och initiativ. Alla människor har rätt till grundläggande rättigheter och friheter. Detta ger oss en solid ram för att bedöma risker och möjligheter - i både utvecklade länder och utvecklingsländer.

 

goal-human-right-3.png

Att driva hållbarhet innebär att man maximerar positiva möjligheter men också minimerar negativa effekter på miljön, på människor och på människors rättigheter. Vi förbjuder slaveri, tvångsarbete och övergrepp som barnarbete; vi respekterar principerna om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar; Vi är engagerade i frihet från diskriminering och trakasserier, liksom att tillhandahålla anständiga arbetsförhållanden, rättigheter till integritet, hälsa och säkerhet. Alla dessa principer implementeras för våra anställda, våra leverantörer och våra samhällen.

Beyond company

För att vara socialt ansvarsfull strävar vi efter att göra en positiv skillnad i de samhällen vi är en del av.

Kontakta oss

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt