WICSTYLE Skottskydd

Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med skottskydd i kombination med andra funktioner. De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på otaliga WICSTYLE profi lkombinationer, endast genom att lägga till ett standardutförande av yttre skydd i aluminium.

Egenskaper

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN14351-1:2006+A2:2016

Generell information
Se klassifikationer på respektive WICSTYLE dörrsystem

Teknisk beskrivning

Skottskydd enligt SS-EN 1522

  • Den gällande standarden för skottskydd på fönster, SS-EN 1522, gäller i samtliga europeiska länder. De nya dörrserierna, WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo, med flertal variationsmöjligheter har framgångsrikt testats enligt den nya standarden SS-EN 1522 och klarat klasserna, FB4 S och FB4 NS
  • Skottskydd kan kombineras med inbrottsskydd enligt SS-EN 1627 i klasserna RC1N, RC2N, RC2 och RC3

Möjliga kombinationer med andra WICONA produktserier mer skottskyddsklass FB4

  • Fönstersystem WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo
  • Fasadsystem WICTEC 50

Skottskydd enligt SS-EN 1522

WICSTYLE 65 / 75 Anslagsdörrar, enkel eller dubbel dörrar, inåt- eller utåtgående
FB4 S / FB4 NS

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt