WICSTYLE Inbrottsskydd

Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med inbrottsskydd i kombination med andra funktioner. De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på samtliga WICSTYLE dörrserier, utan synliga variationer i konstruktionen och endast med små tillägg på standardutförandet.

Egenskaper

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Generell information
Se klassifikationer på respektive WICSTYLE dörrsystem

Teknisk beskrivning

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627

  • Den gällande standarden för inbrottsskydd, SS-EN 1627, har aktualiserats i alla europeiska länder under 2011 och 2012. Den ersätter de tidigare nationella standarderna. Klasserna har ändrats till RC1N upp till RC3. Dessa är dock inte identiska med de tidigare klasserna, WK1 upp till WK3, då även testerna har ändrats

Testresultat för WICONA dörrsystem

  • De nya WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo serierna med fl ertal variationsmöjligheter har testats enligt den nya standarden SS-EN 1627. De kan enkelt specifi ceras och implementeras utan några ytterligare tester enligt denna nya standard
  • De dubbla panikdörrarna har testats og godkänts upp till RC3

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627

WICSTYLE 65 / 75 Anslagsdörrrar
WICSTYLE 65 / 75 Classic design
WICSTYLE 65N Oisolerad anslagsdörr
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
WK1, WK2

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt