Hydro Building Systems och Saint-Gobain Glass går samman för att leda marknaden mot lågkoldioxidfasader

2023-05-15

Hydro Building Systems och Saint-Gobain går samman för att erbjuda byggbranschen hållbara cirkulära fasader. De två företagen leder vägen genom att använda produkter med hög andel återvunnet material: Hydro Building Systems aluminiumfasadprodukter tillverkade av Hydro CIRCAL® 75R och Saint-Gobain Glass ORAÉ® glassubstrat.

Bruno Mauvernay (vänster), Managing Director Business Unit Glass Facades, Saint-Gobain och Henri Gomez (höger), Vice President, Hydro Building Systems

Hydro CIRCAL® 75R, lanserades för första gången 2019, och är ett aluminium av högsta kvalitet tillverkat med minst 75 % återvunnet aluminium. Hydro
CIRCAL® 75R har ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen: 2,3 kg CO2 per kilo aluminium.

ORAÉ® är ett nytt glas med världens lägsta koldioxidavtryck. Enligt sin EPD har ORAÉ® ett verifierat koldioxidavtryck på 6,64 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter (för ett 4 mm glas), en minskning med 42 % jämfört med Saint-Gobain ”Glass European baseline” klarglas. Detta har uppnåtts genom användning av förnybar el och ett återvunnet innehåll på 64 %.

Med ett gemensamt engagemang för hållbar utveckling, är Saint-Gobain Glass och Hydro Building Systems, som inkluderar varumärkena TECHNAL, WICONA, SAPA och DOMAL, engagerade i att hjälpa kunder att skapa mer hållbara byggnader. Byggnader står för närvarande för 39 % av de globala utsläppen av växthusgaser.

Enligt en livscykelanalys av fasader uppskattas det att kolhalten i byggnadsfasaden kan reduceras med upp till hälften genom att kombinera fasadsystem tillverkade av Hydro CIRCAL® 75R glaserade med ORAÉ®-produkter, såsom COOL-LITE ® XTREME ORAÉ® solskyddsglas.

Dessutom, på grund av stränga utsläppsregler, ökar världens intresse för urban gruvdrift. Hydro Building Systems och Saint-Gobain Glass investerar separat i utvecklingen av urbana gruvpartnerskap i hela Europa, i linje med deras cirkulära synsätt. Båda företagen har genomfört initiativ för att samla in och återvinna aluminium och glas och på så sätt främja cirkulariteten. Detta görs exempelvis just nu på en byggnadsrenovering i Frankrike.

Slutligen, genom att investera i återvunna och återvinningsbara produkter och stödja cirkularitet, kan byggnadsutvecklare inte bara sänka kolhalten och skapa mer värde för byggnaden, utan även dra nytta av europeiskt ekonomiskt stöd.

Marion Portenseigne, BU Glass Fasad Specification Director på Saint-Gobain Glass sa: "Vi delar samma ambition med Hydro Building Systems- att vara ledande inom hållbart byggande. Detta partnerskap kommer att göra det möjligt för oss att öka medvetenheten om koldioxidsnåla lösningar för fasader. Detta innebär gemensama specifikationsutbildningar för att lära känna motpartserbjudanden, och genom våra gemensamma kommunikationsåtgärder som startade med BAU-mässan i Tyskland i april förra året, delas initiativ på specifika projekt för att främja båda lösningarna.”

Lucile Souyri, hållbarhetschef på Hydro Building Systems:
"Under många år har hållbarhet varit en central del av vår strategi som företag, och har även varit drivkraften bakom vårt engagemang för innovation med låga koldioxidutsläpp. Vi är glada över att kunna arbeta tillsammans med Saint-Gobain Glass för att sätta en ny standard och leda vägen mot en mer hållbar byggmiljö. Vårt partnerskap inkluderar de element som Marion presenterat tidigare, och dessutom arbetar vi tillsammans för att säkerställa att glas och aluminium från uttjänta fasader återanvänds. Detta kommer endast att uppnås genom närmare samarbete med team från de båda inblandade företagen, från de inledande designskedena till färdigställandet av byggnaden

Läs mer om Hydro CIRCAL 

För tio år sedan började vi vår resa med CIRCAL 75R, och vi fortsätter att leda vägen med CIRCAL 100R. Och nu genom att samarbeta med Saint-Gobain Glass, en stark aktör från bygg- och anläggningssektorn, går vi ett steg längre
Henri Gomez, Vice President Hydro Building Systems
Tillsammans, tack vare kombinationen av våra lågkoldioxidmaterial, ORAÉ® och CIRCAL® 75R, kan vi nu främja en koldioxidsnål fasad som innehåller cirka 50 % mindre inbyggd CO2 jämfört med standardfasad, vilket för utvecklare och arkitekter till oss, in i vårt engagemang
Bruno Mauvernay Managing Director Business Unit Glass Facades Saint-Gobain

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt