WICTEC Inbrottsskydd

Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med inbrottsskydd i kombination med andra funktioner. De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på samtliga WICTEC fasadsystem, utan synliga variationer i konstruktionen och endast med små tillägg på standardutförandet.
WICTEC 50 RC2 / WICTEC 50 RC3
WICTEC 50 RC2 / WICTEC 50 RC3
WICTEC 50 RC2 / WICTEC 50 RC3

Teknisk beskrivning

Testresutat av fasadsystem

  • Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627:
    Den gällande standarden för inbrottsskydd, SS-EN 1627, har aktualiserats i alla europeiska länder under 2011. Den ersätter de tidigare nationella standarderna. Klasserna har ändrats till RC1N upp till RC3. Dessa är dock inte identiska med de tidigare klasserna, WK1 upp till WK3, då även testerna har ändrats.

  • Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627:
    WICTEC fasadsystem med fl ertal variationsmöjligheter har testats enligt den nya standarden SS-EN 1627. De kan enkelt specifi ceras och implementeras utan några ytterligare tester enligt denna nya standard.

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627

WICTEC 50
WICTEC 60
WICTEC 50 Passive house curtain wall
WICTEC 50 Integrated pressure profile
WICTEC 50A Add-on curtain wall
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N
RC1N
RC1N, RC2N, RC2

 Godkännande i enlighet med nationella bestämmelser

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt