WICTEC 60

Med sina 60 mm breda profi ler på både in- och utsidan, är WICTEC 60 ett stabilt fasadsystem som möter de allra högsta kraven. Med ett fåtal tillägg uppfyller WICTEC 60 de mest krävande kraven med avseende på inbrottsskydd, skottskydd samt brandskydd.

Egenskaper

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830

Luftpermeabilitet
Vattentäthet
Vindmotstånd
Ljudisolering
Slagmotstånd
Inbrottsskydd
Skottskydd
Kvalitetssäkring
Miljöpåverkan
Klass AE
RE 1200
2000 / –3200 Pa, Säkerhet 3000 / –4800 Pa
Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Klass E5 / I5
RC1N, RC2N, RC2, RC3
FB4
Certifierad enligt ISO 9001:2008
Certifierad enligt ISO 14001

Teknisk beskrivning

Systemets bredd
Profildjup
Värmeisoleringsförmåga
Fyllningstjocklek
Glasvikt
Taklutning
60 mm
70 mm till 170 mm
Uf värde ner till 1.2 W/(m²K)
3 mm till 51 mm
Upp till 5.6 kN
Ner till 10°

WICTEC 60 evo

Profildjup
Värmeisoleringsförmåga
Fyllningstjocklek
Täckning av glaskant
Glasavstånd
upp till 190 mm
Uf värde upp till 0.65 W/(m²K)
upp till 62 mm
upp till 18.5 mm
upp till 11 mm
 • System för tung belastning
 • Inre packningar för att rymma +/- 2 mm glas
 • Fyllningstjocklekstoleranser
 • Horisontell och vertikal linjeestetik
 • SG design med integrerade tryckprofiler

Systemets uppbyggnad

 • Idealiskt system för både plana fasader, tak och stora rymliga volymkonstruktioner
 • Stor möjlighet till individuell design tack vare ett stort urval av profi lutförande för både stomprofi ler och synliga glashållare och täcklock
 • Pålitliga glasstöd för lastupptagning upp till 5.6 kN med anpassade spröjsförband
 • Överlappat och säkert dränage i anslutningspunkter utan mekanisk anslutning ger en välbeprövad täthet
 • Filigrant utseende utan några avvikelser med avseende på siktlinjer i övergångar mellan vertikala och horisontella gummilister
 • Profiler med höga statiska värden, även alternativ med invändig förstärkning
 • Glasning utifrån med synliga eller dolda skruvar
 • Omfattande lösningar för bygganslutningar och uterum

Alternativa utföranden med identiskt utseende och arbetsprocess

 • Integrerat solskydd
 • Brandklassad fasad

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt