WICTEC 50HI

Definitionen av ett passivhus är att det inte ska behövas något aktivt värmesystem och därför är byggnaden mycket beroende av att värmeisolering och täthetskraven på fasaden uppfylls. Fasadsystemet, WICTEC 50, är certifierat som en glas- och aluminiumfasad lämplig för passivhus till en minimal tilläggskostnad. Värmeisoleringsförmågan har förbättrats, för att möta passivhuskraven, till ett Uf-värde ner till 0.74 W/(m²K), detta vid användning av treglas och det förbättrade lättmonterade högisolerade isolersteget.

Egenskaper

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830

Luftpermeabilitet
Vattentäthet
Vindmotstånd
Ljudisolering
Slagmotstånd
Inbrottsskydd
Kvalitetssäkring
Miljöpåverkan
Klass AE
RE 1200
2000 / –3200 Pa, Säkerhet 3000 / –4800 Pa
Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Klass E5 / I5
RC1
Certifierad enligt ISO 9001:2008
Certifierad enligt ISO 14001

Teknisk beskrivning

Systembredd
Bassystem
Värmeisoleringsförmåga
Fyllningstjocklek
Glasvikt
Polygon fasad
50 mm
WICTEC 50
Uf = 0.65 W/(m²K)
upp till 63 mm
upp till 6.0 kN
upp till 5

Systemets uppbyggnad

  • Variant av WICTEC 50, med avseende på förbättrad värmeisolationsförmåga
  • Certifierad av ift Rosenheim som en passivhuskomponent enligt deras riktlinje RI WA 15/1, med ett Ucw-värde på 0.7 W/(m²K)
  • Treglaskonstruktion lämplig för passivhuslösningar
  • Isolersteget är gjort av elastomerfoam
  • Systemkonstruktionen är identisk med WICTEC 50
  • Stor möjlighet till individuell design tack vare ett stort urval av profi lutförande för både stomprofi ler och synliga glashållare och täcklock
  • Pålitliga glasstöd för lastupptagning upp till 5.6 kN med anpassade spröjsförband
  • Överlappat och säkert dränage i anslutningspunkter utan mekanisk anslutning ger en välbeprövad täthet
  • Filigrant utseende utan några avvikelser med avseende på siktlinjer i övergångar mellan vertikala och horisontella gummilister
  • Brett sortiment av profiler säkerställer även en ekonomisk anpassning på strukturella krav, även alternativ med invändig förstärknin

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt