Partnership met WEbuilding

We slaan de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat kinderen, in de gebieden waar ze dat het meest nodig hebben, duurzame toegang hebben tot onderwijs.

Het is ook cruciaal dat we, wat échte duurzaamheid betreft, een positieve impact hebben op lokale gemeenschappen. En samen bereik je altijd meer als je de juiste partners naast je hebt die dezelfde waarden delen. Daarom heeft WICONA besloten om samen te werken met de NGO WEbuilding, een internationale groep architecten. We willen er gezamenlijk voor zorgen dat kinderen, in de gebieden waar ze dat het meest nodig hebben, duurzame toegang hebben tot onderwijs.

Over WEbuilding
Over WEbuilding

MEEST RECENTE PROJECTEN
MEEST RECENTE PROJECTEN

Our Joint Project
Our Joint Project

Long Term Goal
Long Term Goal

Beyond Company
Beyond Company

OVER WEBUILDING

WEbuilding is een non-profitorganisatie die in 2015 door een internationale groep architecten is opgericht en waar betrokken, hoogopgeleide vrijwilligers aan meewerken.

WEbuilding wil ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld ondersteunen door de bouw en projectplanning duurzaam te benaderen. Samen met ervaren lokale NGO's streven ze ernaar een positieve impact te hebben op de levenskwaliteit in deze gemeenschappen met weinig eigen grondstoffen en te laten zien dat een milieuvriendelijkere benadering tot architectuur een vérstrekkend positief effect kan hebben. WEbuilding biedt ondersteuning met interdisciplinaire kennis, een flexibel netwerk, betrouwbare partners en vele jaren ervaring in de bouwsector. Dit leidt tot afzonderlijke architectuuroplossingen waar niet alleen individuele personen, maar ook de lokale gemeenschap en de gehele maatschappij baat bij heeft.

Toegang tot onderwijs is een belangrijke sleutel tot een functionele maatschappij.


  • De projecten van WEbuilding dragen hier in hoge mate aan bij en bieden mensen zeer concrete voordelen:
  • Onderwijs verhoogt de kans op een leven waarin mensen zélf de controle hebben, vrij van armoede
  • Betere gezondheid door schoolmaaltijden en schoon drinkwater
  • Extra banen voor bedrijven en lokale helpers: intern
  • Kennisoverdracht over duurzame materialen en bouwwerkwijzen
  • Promotie van sociale betrokkenheid en sociale samenhang
  • Verbetering van de levenskwaliteit

 

Aangezien WICONA de waarden en ambities van WEbuilding onderstreept, hebben we een overeenkomst van drie jaar met WEbuilding gesloten om aan vele projecten en op verschillende manieren samen te werken.

MEEST RECENTE PROJECTEN

De meest recente projecten van WEbuilding waren gericht op de inrichting van duurzame onderwijsfaciliteiten voor arme kinderen in Afrika en Latijns-Amerika.

Meer Informatie

ONS GEZAMENLIJKE PROJECT: EEN SCHOOL IN DE RANJA-VALLEI IN HAÏTI

Bij WICONA hebben onze werknemers, gedurende een interne uitdaging die drie maanden duurde, hardgelopen, gewandeld en gefietst om één doel te bereiken: een bijdrage leveren aan een donatie van EUR 20.000. Ze legden een afstand af die gelijk is aan de afstand naar de maan en terug. Dankzij hun inspanningen en vastberadenheid kan WEbuilding een leslokaal bouwen voor een Haïtiaanse school als onderdeel van ons partnership.

 

Het project in Haïti bestaat uit de bouw van een school voor de kinderen in het departement Grand'Anse, waar vaak natuurrampen voorkomen. Orkanen, aardbevingen en overstromingen zijn de grootste bedreigingen voor de plaatselijke bevolking (UNDP 2015; DPC 2016). In het verleden is deze regio meermaals verwoest door dergelijke rampen. Bij elke orkaan die zich in Haïti voordeed, werd het departement Grand'Anse circa 44 van de 100 keer getroffen en het departement Sud zelfs 59 van de 100 keer. Grand'Anse kampt met andere zorgen die voortvloeien uit milieurampen, ontbossing en epidemieën, zoals cholera, HIV/aids en tuberculose (Cordaid 2013, overheid 2010).

De kinderen die in de Ranja-vallei wonen hebben geen mogelijkheid om naar school te gaan, omdat er in hun woonomgeving simpelweg geen school staat. Om toch naar school te kunnen, moeten ze een rivier oversteken die hun leven elke dag in gevaar brengt, vooral wanneer de rivier buiten de oevers treedt.

WEbuilding is van plan om een lagere school te bouwen, met zes leslokalen en een toiletgebouw. Elk leslokaal is geschikt voor dertig leerlingen. Dit komt er op neer dat de komende tien jaar 450 kinderen van de school zullen profiteren. Het gemiddelde budget van het project is EUR 75.000. Met de bijdrage van WICONA kan een volledig leslokaal voor dertig kinderen worden neergezet. De bouw zal in de lente van  2022 van start gaan en zou in de herfst van 2022 klaar moeten zijn.

DOEL VOOR DE LANGE TERMIJN: HET VERHAAL VERANDEREN

Maar WICONA wil nog een stap verder gaan...
Naast deelname aan het project in Haïti zal WICONA ook een bijdrage  leveren aan andere toekomstige projecten van WEbuilding. Deze projecten bestaan niet alleen uit het bouwen van scholen, maar zijn ook bedoeld om partners, klanten en leveranciers in contact te brengen met WEbuilding. Daarom hebben we WEbuilding van harte verwelkomd in onze NEXT-studio in Frankfurt.

Door partner van WEbuilding te worden en alle werknemers te stimuleren om stappen te zetten naar een duurzamere toekomst, zagen we hoe samenwerking tot grotere resultaten kan leiden. Een grote impact op de maatschappij en op onze toekomst krijgen, kan alleen worden bereikt door mensen op grote schaal te mobiliseren.

We kunnen ons duurzaamheidstraject alleen uitvoeren door met werknemers, leveranciers, klanten, lokale organisaties en NGO's samen te werken aan een betere maatschappij. Partnerschappen zijn de enige manier om onze markt, onze buren en onze overheid te stimuleren om anders en verantwoordelijker te bouwen, om het verhaal uiteindelijk te veranderen en toekomstbestendig te werken.

 

Foto (van links naar rechts): Ivan Rališ (architect en medeoprichter van WEbuilding), Florian Schlummer (architect en lid van WEbuilding) en Ralf Seufert (vice-president Noord-Europa, Hydro Building Systems)
Foto (van links naar rechts): Ivan Rališ (architect en medeoprichter van WEbuilding), Florian Schlummer (architect en lid van WEbuilding) en Ralf Seufert (vice-president Noord-Europa, Hydro Building Systems)

Beyond Company

Om maatschappelijk verantwoord te zijn, streven we ernaar een positief verschil te maken in de samenlevingen waarvan we deel uitmaken.