COMMUNITY

Samen met alle belanghebbenden werken aan duurzaamheid.

Beyond company
Beyond company

Een duurzamere toekomst kan alleen worden bereikt door een gezamenlijke inspanning met alle belanghebbenden. WICONA erkent het belang van een goede samenwerking met klanten, concurrenten, leveranciers, zakenpartners, NGO's, overheden en lokale gemeenschappen. In onze benadering van de dialoog met belanghebbenden houden we rekening met de OESO-richtlijnen voor verantwoord zakelijk gedrag (Due Diligence). We verbinden ons ertoe om met al onze belanghebbenden op een ethische en transparante manier om te gaan. We streven ernaar integriteit te tonen in alles wat we doen door middel van: diversiteit en inclusie; dialoog met lokale gemeenschappen; dialoog met verenigingen, NGO's en andere institutionele belanghebbenden. Zo werken we samen met leveranciers die dezelfde waarden delen en die ook een stap in de richting van duurzaamheid willen zetten door transparant te zijn en onze gedragscode te onderschrijven. We passen voortdurend nieuwe manieren van duurzaamheidsonderzoek toe om duurzaam gedrag te garanderen volgens de geldende wetten en internationale regelgeving. Ten slotte werken we samen met onze klantnetwerken om de beste werkwijzen te inventariseren en een duurzamere markt op lange termijn te stimuleren.

Meer informatie vindt u op Hydro website ↗.

MEER DAN ALLEEN EEN BEDRIJF

Om maatschappelijk verantwoord te zijn, streven we ernaar een positief verschil te maken in de samenlevingen waarvan we deel uitmaken. 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wilt u meer weten over onze oplossingen van gerecycled aluminium? Vul het formulier in door op onderstaande link te klikken om uw vraag te verzenden. Een deskundige van WICONA zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.