algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hydro Building Systems Germany GmbH
Einsteinstraße 61
D-89077 Ulm
Telefon: +49 (0) 731/ 3984 - 0
Telefax: +49 (0) 731/ 3984 - 241

email: info@wicona.de
Internet: www.wicona.com

Register court: Ulm
HRB-Nr.: 736086
VAT registration number: DE 811153986

WICONA Managing Director: Ralf Seufert

Responsible for content according German law § 55 Abs. 2 RStV:
Ralf Seufert

Hydro Building Systems Germany GmbH
WICONA BRAND CENTER
Einsteinstraße 61
D-89077 Ulm
Telefon: +49 (0) 731/ 3984 - 0
Telefax: +49 (0) 731/ 3984 - 241

E-Mail: info@wicona.de
Internet: www.wicona.com

Terms and conditions

Deze website wordt aangeboden door Hydro Building Systems Germany GmbH en mag alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt.

Bij het openen en gebruiken van deze website ("Site") stemt u er verder mee in om zich te houden aan de algemene voorwaarden die in dit bericht zijn uiteengezet. U stemt er ook mee in om zich te houden aan alle aanvullende beperkingen die op deze site worden weergegeven, zoals van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Het is aan u om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat uw toegang en gebruik van deze site vrij is van virussen, wormen, trojaanse paarden en andere items van destructieve aard voor computers.

Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, videoclips, software en hun arrangement is eigendom van Hydro Building Systems Germany GmbH, haar gelieerde ondernemingen, gelieerde bedrijven, haar licentiegevers of joint venture partners en wordt beschermd door Noors en internationaal recht. Ongeoorloofd gebruik of distributie van materiaal op deze site kan in strijd zijn met auteursrecht, handelsmerk en/of andere wetten.

Niets op de site mag worden opgevat als het verlenen van een uitdrukkelijke of impliciete licentie of het recht om Hydro Building Systems Germany GmbH, Norsk Hydro ASA's of enige andere Hydro-entiteit of intellectuele eigendom van derden te gebruiken.

Vergunning

Hydro Building Systems Germany GmbH geeft u toestemming om de informatie ("Materials") op deze site te bekijken en te downloaden voor alleen uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze machtiging is geen overdracht van de titel in de materialen, en kopieën van de materialen mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of gereproduceerd of openbaar worden weergegeven of openbaar worden verspreid of anderszins worden gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden.

Disclaimer

Hydro Building Systems Germany GmbH garandeert niet de juistheid of volledigheid van de materialen of de betrouwbaarheid van enig advies, advies, verklaring van andere informatie weergegeven via deze site. Hydro Building Systems Germany GmbH aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies. Hydro Building Systems Germany GmbH garandeert niet dat deze site of haar servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

De Materialen vormen geen aanbod tot verkoop of het verzoek om een aanbod om effecten te kopen en mogen niet worden ingeroepen in verband met een beleggingsbeslissing.

Voor uw gemak kan Hydro Building Systems Germany GmbH op deze site links naar websites die door andere entiteiten worden beheerd, verstrekken. Hydro Building Systems Germany GmbHS noch een van haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte website en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met de toegang tot en het gebruik van deze websites.

Deze aankondiging wordt beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Noorse recht.

Onder voorbehoud van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens, klik hier: Privacybeleid

CONTACTEER ONS

Bent u op zoek naar professioneel advies? Heeft u een suggestie die u met ons wilt delen? Neem contact op met een expert door op onderstaande link te klikken of contacteer ons via +31 416 38 6480.