VN-DOELSTELLINGEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

17 doelstellingen om onze wereld te veranderen.

Rapport: Hydro en SGD / Toekomstgericht bouwen.
Rapport: Hydro en SGD / Toekomstgericht bouwen.

Build beyond tomorrow
Build beyond tomorrow

In september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties formeel de agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 aangenomen, samen met een reeks van 17 gedurfde nieuwe mondiale doelstellingen om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te waarborgen.


Elke doelstelling heeft specifieke streefcijfers die in de komende jaren tot 2030 moeten worden gehaald.

De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vormen een universele, geïntegreerde en transformerende visie op een duurzame wereld. Om de doelstellingen te bereiken, heeft de secretaris-generaal van de VN iedereen opgeroepen zijn steentje bij te dragen: regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. Zij roepen bedrijven expliciet op creativiteit en innovatie te gebruiken om ontwikkelingsproblemen aan te pakken en te erkennen dat regeringen duurzaamheidsrapportage moeten aanmoedigen.   


In het SDG-kompas, een instrument dat is ontwikkeld in een partnerschap tussen GRI, UN Global Compact en de World Business Council on Sustainable Development, om op hoog niveau na te gaan hoe we ons verhouden tot de VN-duurzaamheidsdoelstellingen in de GRI-index van Hydro. 

Voor meer informatie over de 17 doelstellingen om onze wereld te veranderen: www.un.org/sustainabledevelopment/

STEDEN EN MENSELIJKE NEDERZETTINGEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM MAKEN.

E_WEB_11.png  E_SDG_logo_without_UN_emblem_Square_WEB.png.png

De wereld verstedelijkt steeds meer. Sinds 2007 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden, en dat aandeel zal naar verwachting stijgen tot 60 procent in 2030.

Steden en grootstedelijke gebieden zijn de drijvende krachten achter economische groei en zijn goed voor ongeveer 60 procent van het mondiale bbp. Ze zijn echter ook verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en meer dan 60 procent van het gebruik van hulpbronnen.

De snelle verstedelijking leidt tot een groeiend aantal mensen dat in sloppenwijken woont, ontoereikende en overbelaste infrastructuur en diensten (zoals afvalinzameling, water- en rioleringssystemen en wegen en vervoer), een verslechtering van de luchtverontreiniging en ongeplande stadsuitbreiding.

De gevolgen van COVID-19 zullen het meest verwoestend zijn in arme en dichtbevolkte stedelijke gebieden, vooral voor de één miljard mensen die wereldwijd in informele nederzettingen en sloppenwijken wonen, waar overbevolking het ook moeilijk maakt om de aanbevolen veiligheidsmaatregelen, zoals sociale afstand en zelf-isolatie, te volgen.

Het voedselagentschap van de VN, de FAO, waarschuwde dat honger en sterfte in stedelijke gebieden aanzienlijk zouden kunnen toenemen, indien geen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat arme en kwetsbare bewoners toegang hebben tot voedsel.

TOEKOMSTGERICHT BOUWEN

Wij geloven dat we, om duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld buiten de vier muren en eraan moeten werken om die werkelijkheid te laten worden – met ingang van vandaag. Daarom gaan we verder dan alleen koolstofarme materialen van wereldklasse, om elk onderdeel van ons bedrijf zo duurzaam mogelijk te runnen.

WICONA heeft een holistische benadering van duurzaamheid en handelt op 3 hoofdgebieden:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wilt u meer weten over onze oplossingen van gerecycled aluminium? Vul het formulier in door op onderstaande link te klikken om uw vraag te verzenden. Een deskundige van WICONA zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.