Duurzaamheid

Toekomstgericht bouwen

We gaan verder dan koolstofarme materialen van wereldklasse, om elk onderdeel van ons bedrijf zo duurzaam mogelijk te laten functioneren.

Bij WICONA geloven we dat we de verantwoordelijkheid en het vermogen hebben om het meest brandende probleem van vandaag en morgen aan te pakken: klimaatverandering. De aarde warmt op en dit wordt veroorzaakt door de mens¹. Dit bedreigt elke vorm van leven en er moeten dringend maatregelen worden genomen als we willen dat onze planeet overleeft.

Bovendien zal de wereldbevolking naar verwachting in de komende 30 jaar met 2 miljard mensen toenemen en zal 70% van de bevolking in stedelijke gebieden wonen², wat betekent dat we bij WICONA waarschijnlijk een grotere vraag in de bouwsector³ zullen zien. Nu er steeds meer mensen in gebouwen wonen, betekent dit een toenemend energieverbruik en dus een torenhoge CO2-uitstoot. De drang om onze producten en processen te heroverwegen is nog groter geworden door de toenemende druk van de regelgeving – op Europees en internationaal niveau met nieuwe normen en verplichtingen voor koolstofneutraliteit; maar ook met nationale wetten die steeds veeleisender worden.

LEVENSDUUR KOOLSTOF

De bouwsector is goed voor 39% van de wereldwijde energiegerelateerde koolstofemissies. De CO2-voetafdruk van een gebouw bestaat uit twee fasen: het gebruik ("operationele" emissies veroorzaakt door verwarming, koeling...) en de bouw ("voorafgaande" emissies veroorzaakt door materiaalwinning en productie, levering, afvalbeheer...). De gebruiksfase vertegenwoordigt 72% van de totale CO2-voetafdruk van een gebouw, terwijl de bouw- en productiefase 28% voor zijn rekening neemt.  

WICONA gaat verder dan materialen om de markt te voorzien van hoogwaardige en circulaire producten die bijdragen aan het verminderen van de koolstofuitstoot die in de gebruiksfase wordt veroorzaakt. Tegelijkertijd kijken we verder dan producten en richten we ons op emissies vooraf, om bij te dragen aan de vermindering van koolstofemissies tijdens zowel de productie- als de bouwfase. Met de VN-duurzaamheidsdoelstellingen als ons kompas willen we de CO2-uitstoot tegen 2025 met de helft verminderen en ons ertoe verbinden om van 2018 tot eind 2030 bij te dragen aan kwaliteitsonderwijs en capaciteitsopbouw voor 500.000 mensen in onze gemeenschappen en voor onze zakenpartners.

DE VN-DOELSTELLINGEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

In september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties formeel de agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 aangenomen, samen met een reeks van 17 gedurfde nieuwe mondiale doelstellingen om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te waarborgen. Elke doelstelling heeft specifieke streefcijfers die de komende jaren tot 2030 moeten worden gehaald. De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vormen een universele, geïntegreerde en transformerende visie op een duurzame wereld.

Lees meer over de wereldwijde doelstellingen

ONZE HOLISTISCHE AANPAK

Wij zijn ervan overtuigd dat we, om echt duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld buiten de vier muren en eraan werken om die waar te maken - en wel vanaf vandaag. Daarom gaan we een stap verder dan alleen koolstofarme materialen van topkwaliteit, en voeren we al onze bedrijfsactiviteiten zo duurzaam mogelijk uit.

WICONA heeft een holistische aanpak van duurzaamheid en handelt binnen 3 hoofddomeinen:

BRONNEN

¹ Kevin E Trenberth (2018), “Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 36:4, 463-481, DOI: 10.1080/02646811.2018.1450895
² United Nations, « Population », Population | United Nations.
³ BSRIA (2019), “Megatrends: demographics”, WP 10/2019 Megatrends: Demographics (bsria.com)

⁴ De Franse RE2022-wet bijvoorbeeld beoogt de koolstofemissies afkomstig van de bouwsector te verminderen door deze daadwerkelijk aan banden te leggen. Fabrikanten hebben nu steeds minder flexibiliteit als het op duurzaamheid aankomt. 
⁵ WGBC (2019). Opgenomen koolstof op de voorgrond plaatsen. Gecoördineerde actie voor de bouwsector om opgenomen koolstof aan te pakken, https://www.worldgbc.org/sites/default/files/WorldGBC_Bringing_Embodied_Carbon_Upfront.pdf  

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wilt u meer weten over onze oplossingen van gerecycled aluminium? Vul het formulier in door op onderstaande link te klikken om uw vraag te verzenden. Een deskundige van WICONA zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.