©2020 WICONA: deze website en alle elementen op deze website (foto's, logo's, teksten beschikbaar op deze site, namen van producten of merken en handelsmerken) zijn exclusief eigendom van Hydro Building Systems Germany GmbH of van haar gelieerde bedrijven of worden verleend onder licentie.

De informatie op deze site kan alleen worden gedownload, weergegeven of afgedrukt in het geval van particuliere of niet-commerciële toepassingen zonder enige indicatie van intellectuele eigendomsrechten te wijzigen en ervoor te zorgen dat op elke kopie die de volgende zin is gemaakt, wordt geschreven: « Dit document is overgenomen van de website Hydro Building Systems Germany GmbH http://www.wicona-int.com. Alle reproductierechten voorbehouden ».

Elk gebruik, anders dan het hierboven genoemde, is ten strengste verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Hydro Building Systems Germany GmbH.