WICTEC EL evo – elementfasader med patenterade tätningar och dräneringssystem

2022-01-13

WICONA har lanserat två tekniska innovationer: en patenterad fjädrande tätning som hanterar stora rörelser i bjälklag och ett nytt dräneringssystem för kontrollerad vattenavrinning.

Fjädrande tätning hanterar rörelser i bjälklag

Lättare och svagare primära byggnadsstrukturer, i kombination med den senaste tidens ökande byggnadshöjder, innebär att problemet med relativt stora rörelser i bjälklag har blivit allt viktigare att lösa.

Vid planering av fasaderna fokuserar många byggherrar och arkitekter på smala siktlinjer. Deformationer, framför allt i plattstrukturerna, och den belastning som detta medför, måste emellertid absorberas och neutraliseras. Med den välkända ”not- och fjäderprincipen”, som används i de flesta strukturer med elementfasad, är det inte möjligt att skapa smala siktlinjer för byggnader över vissa höjder och dimensioner. Som en lösning på det här problemet har WICONA lanserat en nyutvecklad fjädrande tätning. Den gör det möjligt att hantera relativt stora rörelser i bjälklag, från +10 mm till -10 mm, i ett flexibelt tätskikt. Med den här teknologin får arkitekter och fasadplanerare fria tyglar när de ska designa profilerna.

Den patenterade tätningen hanterar byggnadens rörelser med hjälp av en ”dragspelsprincip”. Nu behöver man inte längre specialanpassa tillverkningen av tätningar efter det aktuella byggprojektet. Därmed uppstår inga ytterligare ledtider för att konstruera nya verktyg, vilket bidrar till att påskynda bygget. Flexibiliteten som tätningen erbjuder ger dessutom kostnadsfördelar.

Kontrollerad avrinning och fuktavgivning

WICONAS beprövade dräneringssystem för elementfasader har dessutom vidareutvecklats med hjälp av ”kaskadprincipen”. Om det regnar vid monteringen av fasaden är det nästan omöjligt att undvika att vatten tränger in mellan elementen. I flervåningshus blir det ofta för mycket vatten för att man ska kunna släppa ut det vid fasadens fot utan att ta några risker. För att fasadentreprenören ska vara på den säkra sidan har WICONA utvecklat en patenterad komponent för kontrollerad avrinning och avgivning av fukt (vatten) vid fasadmonteringen.

Komponenten byggs in i fasadelementet vid produktion i fabriken. Dräneringspunkten placeras i den vertikala elementskarven, vilket gör att man undviker riskabla dräneringshål i den horisontella skarven mellan elementen. Det skapar en teoretisk vattenbarriär som är 200 mm hög – en höjd som förmodligen inte kan förväntas krävas i praktiken, men som ger en extra säkerhet för fasadentreprenören. Beroende på antal våningar i byggnaden, kan det för WICTEC EL evo-elementen räcka med att montera denna avrinningskomponent på varannan eller var tredje våning.

Systemmångfald, processäkerhet och optimal logistik

WICTEC EL evo kan användas som enkelfasad, dubbelfasad eller closed cavity-fasad. Valmöjligheterna inkluderar partier med karmar, med horisontella och vertikala profiler och hörnelement, samt olika fyllningar, fast glas, paneler, glaspaneler och öppningsbara element (fönster). Nu kan byggnader i alla storlekar – snabbt och till ett överkomligt pris – förses med elementfasader, utan att man behöver kompromissa med kreativitet eller utseende.

Ytterligare fördelar med WICTEC EL evo är processäkerheten och den höga kvaliteten tack vare att fasaderna till stor del prefabriceras på fabriken, utan påverkan av väder och vind. ”Just-in-time”-leverans och installation av de prefabricerade elementen sparar tid och pengar, samtidigt som kostnaderna för förvaring och logistik på byggplatsen blir lägre. Fasadelementen kan monteras från vänster till höger eller tvärtom.

Utöver de innovativa och monteringsmässiga fördelar som nämns ovan, har WICTEC EL evo elementfasader dessutom ytterligare övertygande egenskaper:

Lufttäthet: Klass AE (750 Pa)

Regntäthet: Klass RE, 1 200 Pa (statisk) resp. 250–750 Pa (dynamisk)

Vindlastmotstånd: +2,0 kN/m²/-3,2 kN/m²; ökat vindlastmotstånd (säkerhet): +3,0 kN/m²/-4,8 kN/m²

Slagtålighet: Klass I5/E5

WICONA erbjuder projektspecifik rådgivning och stöd till fasadplanerare, arkitekter och entreprenörer för de nya WICTEC EL evo elementfasaderna genom hela planerings-, systemspecifikations- och implementeringsprocessen.

Läs mer här: https://www.wicona.com/sv/se/produkter/fasader-wictec/elementfasad/wictec-el-evo/

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt