WICONA UPPNÅR ÄNNU LÄGRE KOLDIOXIDAVTRYCK FÖR SINA BYGGSYSTEM I ALUMINIUM
2024-01-18

WICONA, som är en del av Hydro, driver återigen utvecklingen för minskade koldioxidutsläpp och har nått en ny milstolpe för sitt återvunna, uttjänta aluminium Hydro CIRCAL 75R, som nu har ett koldioxidavtryck på endast 1,9 kg CO2e/kg aluminium - 78 % mindre jämfört med det europeiska genomsnittet. 

Hydro CIRCAL 75R lanserades 2019 och är ett återvunnet aluminium av högsta kvalitet, tillverkat av minst 75 % återvunnet, uttjänt aluminium. När WICONA garanterar mer än 75 % återvunnet innehåll hänvisar man uteslutande till uttjänta aluminiumprodukter, där materialet förs tillbaka in i kretsloppet genom att återvinnas.   

Med hjälp av den kunskap som samlats in under de senaste åren har den norska aluminiumkoncernen Hydro återigen tagit ett steg framåt inom återvinning. Framsteg inom inköp, sortering och spårbarhet av aluminiumskrot, samt en optimerad smältprocess, gör att företaget kan leverera Hydro CIRCAL 75R med ett koldioxidavtryck på endast 1,9 kg CO2e per kilo aluminium, en minskning från tidigare 2,3 kilo. Det nya lägre koldioxidavtrycket för Hydro CIRCAL 75R dokumenteras av en miljövarudeklaration som är tillgänglig för alla WICONA:s produkter. 

Förutom Hydro CIRCAL 75R erbjuder Hydro även Hydro CIRCAL 100R, återvunnet aluminium som är tillverkat av 100% återvunnet och uttjänt aluminium. Detta specialaluminium ger ett ännu lägre utsläpp, endast 0,5 kilo CO2e per kilo aluminium. Det innebär att det är möjligt att få dörr-, fönster- och fasadprofiler med ett koldioxidavtryck nära noll (scope 1, 2 och 3) - bland de lägsta i världen.  

För närvarande erbjuds Hydro CIRCAL 100R endast för särskilda projekt, men tack vare framsteg inom teknik och tillverkningsprocess kommer Hydro CIRCAL 100R successivt att bli mer tillgänglig. Detta eftersom företaget fokuserar på att utveckla sina partnerskap för urban gruvdrift för att ytterligare förbättra cirkulariteten.  

WICONA:s användning av Hydro CIRCAL exemplifierar varumärkenas innovativa anda och engagemang för att förutse specifikatörernas behov - att gå utöver regler och spela en ledande roll i utfasningen av fossila bränslen i framtidens byggnader.   

WICONA gör det också möjligt för utvecklare och beställare att fastställa miljöpåverkan av projekt eller enskilda produkter tack vare den dynamiska livscykelanalysen (LCA) funktionalitet via tillverkningsprogrammet TechDesign genom att tillhandahålla den faktiska miljöpåverkan för det material som används i produkterna, i stället för att använda generiska data.   

Lucile Souyri, hållbarhetschef på Hydro Building Systems, förklarar: "Koldioxidsnål innovation och cirkularitet är kärnan i vår kommersiella strategi. Inom hela företaget arbetar vi hårt tillsammans med våra leverantörer och partners inom byggbranschen för att hitta nya sätt att minska koldioxidpåverkan. Minskningen av Hydro CIRCALs koldioxidavtryck är ett av initiativen. Vi har också halverat koldioxidavtrycket från extruderingsprocessen, jämfört med det europeiska genomsnittet, vilket kommer att minska koldioxidavtrycket från våra produkter ytterligare. Fler projekt pågår, bland annat om hur våra uttjänta fasader ska demonteras och återvinnas. Och vi kommer inte att sluta där."  

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt