WICONA levererar produkter som bidrar till framtida gröna städer
2021-01-20

Framtida städer kommer sannolikt att formas av idéer snarare än människor. Innovation är nyckeln, och hållbarhet kommer definitivt att vara en av branschens grundläggande byggstenar. Det förutspås att år 2050 kommer mer än 75% av befolkningen bo i städer. I siffror är det över 6 biljoner människor. Nyckelaktörer i framtidens urbanisering är arkitekter och designers som måste komma med innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ett mer smart och cirkulärt samhälle.

Som vi redan vet utgör byggsektorn 40% av koldioxidutsläppen. En stor utmaning i strävan mot en cirkulär ekonomi är att många av materialen från rivning och renovering antingen inte är kvalificerade för återvinning, eller så finns det helt enkelt inte tillräckligt med information om materialen.

Som ett första steg i strävan mot en cirkulär ekonomi måste omfattande information om material skapas och distribueras. Dagens information om kvalitéten på material som är återvunnet är bristfällig och i vissa fall näst intill obefintlig. Europeiska unionen satte upp mål för återvinning och avfall, ett av målen var att ”återvinna 70% av bygg- och rivningsavfall 2020 och därmed stänga produktens livscykel genom utvidgning av återvinning och användning.” Material och resurser bör hållas i ekonomin så länge som möjligt, den gamla vanan ”slänga och skapa nytt” känns inte längre relevant. Med ett cirkulärt synsätt på arkitektur kan byggsektorn kräva och minska påverkan.

Hållbarhet kräver ett nytt tankesätt – WICONA omvandlar dessa tankesätt till praktiken genom att som standard erbjuda fasader, fönster och dörrar tillverkat av återvunnet aluminium från tidigare byggprodukter. Något som bidrar till ett lägre koldioxidavtryck och därmed en lägre klimatpåverkan. ”Vi kan leverera ett material där vi garanterar minst 75% återvunnet material från uttjänta byggprodukter“ säger Jörgen Persson på WICONA. Hållbarhet ses inte längre som en kostnadsökning. För att hålla sig relevant i branschen använder företag sig av hållbarhet som en värdeförbättring.

Projekt i filmen: Økern Portal - Arkitekt: DARK Arkitekter och Sthlm New 01 - Arkitekt: Sauerbruch Hutton, Totalentrepenör: SKANSKA

Läs mer om WICONAS hållbara lösningar här

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt