Vilka krafter driver på en grönare byggnadssektor – det kommersiella eller det statliga?

2023-03-02

Den byggda miljön lyfts ofta fram som en av de sektorer som skulle kunna hjälpa världen att minska utsläppen med 50 % detta årtionde. På kort sikt kommer strategier som att exempelvis öka användningen av hållbara material och att förlita sig mer på förnybar energi göra den största skillnaden.  

Men, på längre sikt kommer det att behöva skapas en byggd miljö som tänker många decennier framåt. En grön byggprocess måste involvera en byggnads fasad när det kommer till effektivitet och cirkularitet.  Den goda nyheten är att mer än 60 % av utsläppen från byggnader skulle kunna minskas till 2050 med hjälp av teknik som redan finns tillgänglig idag, enligt en rapport från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Och ändå påpekar samma rapporter att byggnadssektorn måste påskynda klimatinitiativen för att nå kort- och långsiktiga klimatmål. 

Om tillgänglig teknik bara ger en del av pusslet, vilka bitar saknas? 

Även om det inte finns något perfekt svar, kan man kanske få lite inspiration av en av de stora framgångshistorierna för hållbar omvandling, nämligen elfordon. 

När den första Tesla rullade av tillverkningsbältet i soliga Kalifornien, 2008, var det få som trodde att helelektriska bilar skulle utgöra något verkligt hot mot förbränningsfordon inom en överskådlig framtid. Snabbspola framåt till idag, då praktiskt taget alla större biltillverkare har åtagit sig att växla till ett helelektrisk produktutbud under det kommande decenniet. 

Behöver vi övertyga Elon Musk att göra en ny karriär inom arkitektur? 

Kanske inte. För medan enskilda ledare kan göra stor skillnad när det gäller att driva igenom meningsfull förändring, tenderar varaktiga framsteg att härröra från gemensamma ansträngningar. 

När det gäller elfordon var tippunkten den gemensamma ansträngningen som gjordes av tillverkare, regeringar såväl som allmänheten. På myndighetsnivå – både internationellt och lokalt – sändes signaler till industrin genom att sätta utsläppsmål och skapandet ekonomiska incitament; inom den privata sfären möjliggjorde forsknings- och utvecklingsavdelningar snabbare implementering genom ny batteriteknologi, som både sänkte priserna och ökade räckvidden för fordon. Samtidigt, när allmänheten ställde klimatkrav, samarbetade den privata och offentliga sektorn för att bygga ut infrastruktur som underlättade övergången till elbilstransporter, genom att till exempel multiplicera laddstationer i hela Europa. Lärdomen här är att enskilda incitament har en förstärkande effekt på varandra och samlar upp fart och kraft tills de når en kritisk massa för standarder och överkomliga priser. 

Det som gör elbilssektorn till ett passande exempel är det faktum att den delar ett gemensamt drag med den byggda miljön, nämligen internationella och komplexa leveranskedjor där ingen aktör kan skapa en grön eller hållbar byggnad i sin helhet utan att behöva hjälp av hundratals andra. 

När arkitekter fortsätter att fundera på hur de ska möta den växande efterfrågan på urbana bostäder och infrastruktur, beror deras framgång på ett gemensamt åtagande från alla andra intressenter för att återställa jämvikten på vår planet, och en gemensam förståelse för att klimat är allas angelägenhet. 

Regeringars och företags ansvar är ett av de ämnen vi diskuterar i vårt senaste avsnitt av WICONA Meets, med Phil Sedge, chef för fasader på Mace Group. När han startade sin karriär i slutet av 1980-talet, har Phil tillbringat över tre decennier med att arbeta i fasader med att bygga prestigefyllda projekt över hela London samtidigt som han arbetat med branschens ledande fasadentreprenörer. På Mace leder Phil vägen när det gäller innovationer och branschdrivkrafter som produktivitet, kvalitet och koldioxidinitiativ.

 

Se avsnittet här

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt