2021-12-27

Det är viktigt att veta “vad” man specificerar när det gäller återvunna produkter i aluminium – Återvunnet aluminium ger olika typer av koldioxidavtryck beroende på dess legering och innehåll. Därför kan fasader, fönster och dörrsystem skapa stor skillnad gällande koldioxidavtrycket för ditt nästa byggprojekt. Vi har här samlat några viktiga faktorer för att ge er ytterligare kött på benen när det kommer till val av aluminium.

Arkitekter har en betydande roll och möjlighet att minska en byggnads koldioxidavtryck.

När man designar en byggnad med fokus på cirkulär ekonomi är aluminium ofta ett självklart val. Det är ett av få material som bibehåller sina fulla egenskaper även efter återvinning. Aluminium kan smältas ner och återanvändas om och om igen i nya produkter, vilket gör det till ett hållbart byggmaterial i längden.

Är det viktigt att kontrollera hur aluminium tillverkas?

Ja, när man beräknar koldioxidavtryck av aluminium är det viktigt att se till själva produktionen av aluminium. Primäraluminium har ett högt nominellt värde jämfört med andra byggmaterial gällande utsläpp, medan återvunnet aluminium har ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen.

En bra start när det kommer till att välja rätt aluminium är att undvika aluminium som använt el i sin tillverkning – elektricitet som bränsle i smältprocessen resulterar i höga koldioxidavtryck. Världsgenomsnittet enligt CRU, Hydro Analysis, IAI är 16,7 kg CO2 per kilo aluminium och kol är en stor bidragande orsak till detta. Vad man ska leta efter är tillverkning som använder sig av förnybar energi från vatten, vind och solkällor.

Ett nästa steg är att undersöka om aluminiumet är återvunnet av material från uttjänta produkter. För att smälta återvunnet aluminium krävs endast 5% av energin som används vid tillverkningen av primäraluminium, därmed genereras en betydligt lägre mängd energi vid återvinning.

Vissa aluminiumsystem är med andra ord ”mer klimatvänliga” jämfört med andra, och det är viktigt att verkligen undersöka huruvida aluminium har producerats, i hela ledet. Även inom återvinning finns det skillnader på material – återvunnet material kan vara både aluminium tillverkat från uttjänta produkter och aluminium tillverkat från rent processkrot.

Definitioner och begrepp som kan hjälpa dig att analysera hållbart aluminium

Återvunnet innehåll

Återvunnet innehåll omfattar både uttjänta produkter och processkrot.

Process-skrot (pre consumer scrap)

Återvunnet processkrot är spill från en tillverkningsprocess, exempelvis extrudering av aluminium. Med enkla ord kan man säga att aluminiumet aldrig har varit en produkt. Vid återvinning av processkräp sparar man 95% av energin jämfört med produktion av primäraluminium.

Aluminium återvunnet från uttjänta produkter (post consumer scrap)

Återvunnet aluminium från uttjänta produkter är aluminium som har producerats, haft ett liv som en produkt och sedan smälts ner för att återvinnas på nytt– aluminiumet har gått igenom en hel livscykel. Det kan till exempel vara ett fönster som kan användas i tillverkningen av en ny produkt.

Vad är skillnaden?

Återvunnet och återvinningsbart material = bättre för en cirkulär ekonomi

Att producera högkvalitativt aluminium som har ett högt innehåll av uttjänta produkter är en mer komplex process, aluminiumet har antagligen anodiserats och målats, det kan innehålla skruvar, glas isolering osv. – dock ger det ett lägre koldioxidavtryck, vilket gör det mer tilltalande ur ett hållbart byggnadsperspektiv jämfört med processkrot som i grunden är ”rent” avfall.

Det är många steg i återvinningen av aluminium från till exempel ett fönster: inspektion, sortering, strimling och avfärgning. Metallen måste scannas (för att identifiera legeringselement) och segregeras eftersom olika typer av legeringar inte bör smältas ihop om man vill ha tillbaka en liknande högkvalitativ legering från återvinningen.

WICONAS moderbolag Hydro har stoppat aluminiumavfall som går till deponi, och har istället skapat Hydro CIRCAL – ett sortiment av aluminiumprodukter tillverkade av återvunnet aluminium efter uttjänta produkter, till exempel fasader och fönster som har demonterats från byggnader och sedan återvunnits helt för att bli till en ny produkt.

Hydro erbjuder idag Hydro CIRCAL® 75R med minst 75% återvunnet aluminium från uttjänta byggprodukter – CIRCAL har ett av de lägsta koldioxidutsläppen i världen med endast 2,3 kg CO2- utsläpp per kilo aluminium. Detta är 4 gånger lägre än det europeiska genomsnittet för primär utvinning.

Vi på WICONA jobbar ständigt för utveckling av nya produkter med ännu högre innehåll av återvunnet aluminium för att generera ett lägre koldioxidavtryck. Det är värt att notera att en producent som marknadsför högt genomsnittligt återvunnet innehåll på över 90 procent i sina produkter bör dokumentera och påvisa hur stor del aluminiumskrot det är som faktiskt finns i produkten.

För att möta den växande efterfrågan av hållbara produkter för byggprojekt erbjuder WICONA fönster, dörrar och fasader tillverkade med Hydro CIRCAL® 75R - återvunnet certifierat aluminium från uttjänta produkter, eller Hydro REDUXA - certifierat koldioxidsnålt aluminium tillverkad av förnybar energi såsom sol-, vind- och vattenkraft.

Kontrollista för hållbarhetens trovärdighet gällande att specificera fasader, fönster och dörrar i aluminium:

Spårbarhet

Är produktionen spårbar? Finns det en tredje part som kan certifiera produkten?

Certifikat

Leta efter system som också kan ha klarat andra certifieringar, exempelvis ift Rosenheim, en EPD (Environmental Product Declaration) eller den internationella Cradle to Cradle ™ -certifieringen.

Uppfyller produkterna normerna för en ”grön byggnad”?

Det finns aluminiumsystemprodukter på den brittiska marknaden som uppfyller standardcertifieringar för gröna byggnader, exempelvis LEED, BREEAM och DGNB.

Hur man introducerar högre återvunnet aluminiuminnehåll i ditt nästa projekt

I allt större utsträckning ställer branschen idag högre krav på miljömål och hållbara material. För anbudstexter ges nedan en tydlig riktning för ditt val av aluminium till ditt nästa projekt:

Systemet använder återvunnet material inom följande område:

• Aluminium med ett innehåll på minst 75% återvunnet (EoL) aluminium,

t.ex. EN AW-6060 T66.

För aluminium med EoL-återvinning återvinns material som redan har funnits i och demonterats från en byggnad.

Den minsta andelen på 75 % av materialet från uttjänta byggprodukter (≥ 75% EoL-material) måste verifieras med hjälp av oberoende certifiering.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt