2019-09-06

Som ett innovativt landmärke på Skøyen, ligger Orklas nya huvudkontor. Ett miljöbygge som i särklass sticker ut med integrerade solceller på både tak och i räckessystem. I tillägg har byggnaden högisolerade elementfasader som släpper igenom maximalt med dagsljus och ger en optimal utsyn.

Orkla huset, som går under temat innovation, modernitet och hållbarhet, ligger på Skøyen som är Oslos 3.e största knutpunkt för kollektivtrafik. Byggnaden erbjuder en öppen atmosfär med dels 16 våningar kontor och dels 7 våningar lägenheter samtidigt som gatuplan erbjuder pop-up butiker och restauranger. Visionen var och är att byggnaden ska ses som en stad i miniatyr, där du har allt samlat under ett och samma tak, med fokus på en modern och hållbar miljö.

 

Rekordlåg energiförbrukning

 900 elementfasader (8 300 m²) inkluderar bygget som består till lika delar fönsteryta och till lika delar fasad. Fönsterdjupet varierar mellan 80 – 240 cm och ökar i takt med etajernas höjd. Glasen är automatiserade vad gäller solavskärmning, detta innebär att de skiftar till mörkare glas med mindre ljusgenomsläpp vid solsken, vilket leder till lägre energiförbrukning och ett behagligt ljus inomhus.

Räckessystemen med solceller, som är unikt i norskt sammanhang, kan producera 12-14.000 kilowatt ström årligen. Detta gör, i kombination med takets solceller, att byggnaden står för sin egen energiförsörjning.

Orklas uppvärmnings- och kylbehov är anmärkningsvärt reduserat till ett minium. Vid mätningar uppnåddes 0,1 i tätningsgrad, vilket visar att byggnaden i särklass har välisolerade fasad- och fönstersystem. Orkla huset är certifierat enligt BREEAM-Nor excellent och med energimärke A.

 

Snabb byggprocess och ökad transparens

Byggnaden har en WICTEC EL SG fasad som reducerar profilhöjden och ger ökad transparens och minskat skuggspel. Att konstruera med denna fasad innebär en hög nivå av processäkerhet och höga kvalitetsstandarder tack vare det faktum att fasaden till stor del är förmonterad i verkstaden, där väderförhållanden inte påverkar processen. I tillägg till detta levererades ca 2 000 m² WICTEC50 slimmade glasfasader som platsbygdes mot gatuplan. Monteringen startade i januari 2018 och stod klar våren 2019.

 

Projekt: Orkla City, Skøyen, Oslo
Arkitekt: Narud Stokke Wiig (NSW)
Totalentreprenör: Skanska Norge AS
Fasadeentreprenör: Staticus Norge AS

 

Foto: Adam Stirling

 

Orkla

Orkla

 

Orkla

Orkla

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt