2022-02-01

WICONA lanserar nu WICTEC 60 NG - ett nytt fasadsystem i aluminium som innebär att du kan uppnå en ultimat design med curtain wall fasad, även för stora glasade ytor där glaspartierna är tunga och kräver viktbärande lösningar.

Guillaume GUERIN-2018

WICTEC 60 NG är utformad för att större glasade ytor och tyngre fyllnadsvikter, och är en förbättrad curtain wall fasad som kan löpa mellan våningar med upp till 850 kg och har en maximal fyllnadstjocklek på 62 mm.  

Motiveringen bakom det nya systemet är flera, förklarar WICONAs produktchef Lee Parker:  

”För det första utformar arkitekter alltmer större glasytor från våning till våning som överöser en byggnad med naturligt ljus. För det andra har fler och fler byggnader nu åtagit sig att uppnå noll-energimål, vilket innebär hårdare krav på termisk prestanda, ofta med 3- och 4-glas, vilket också resulterar i ett mycket tungt glas”. För att klara detta har WICONA utvecklad ett innovativt system som stödjer glasens vikt vid förbindelsen mellan den horisontella och vertikala spröjsprofilen och överför glasvikten tillbaka till byggnadsstrukturen.  

Lee menar att det nya fasadsystemet passar in i WICONAs produktportfölj: "WICTEC 50 förblir vår standardfasad, men om det inte går att uppnå glasvikter etc så kan WICTEC 60 NG uppfylla detta behovet."  

Evaldas Lasys

Ett fasadsystem som bidrar till hållbarhet 

Tekniskt testat för att uppfylla europeisk standard EN 13830: 2015 + A1: 2020, erbjuder WICTEC 60 evo enastående värmeisolering som kan uppnå ett Ut / m-värde på upp till 0,67 W / (m²K) - En bidragande faktor till utformningen av netto noll energibyggnader. 

Dessutom tillverkas systemet med Hydro CIRCAL 75R, som innehåller minst 75% aluminium från tidigare uttjänta byggprodukter. CIRCAL har ett koldioxidavtryck bland de lägsta i världen: 2,3 kg CO2 per kilo aluminium – Detta är 77% lägre än det globala genomsnittet för primär utvinning. 

WICONA, som är en del av Hydro koncernen, en världsledande leverantör av aluminiumlösningar, strävar i alla led efter att skapa innovativa produkter som uppfyller och överträffar kundernas förväntningar, i linje med kraven på ökade miljöregler. 

Läs mer om WICTEC 60 NG: www.wicona.se  

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt