2022-05-10

Thomas Blom har varit försäljningschef för WICONA i Skandinavien sedan 2018. Vi tog ett snack med honom kring ordet hållbarhet och vad WICONA har för visioner med framtiden för sina fasader, fönster och dörrar i aluminium.

 

Våren är här och vi är tillbaka till en alltmer normal vardag efter två år av hemarbete. Thomas Blom, försäljningschef för Hydro Building Systems varumärke WICONA, ser positivt på framtiden med många spännande projekt i sikte. När vi frågar Thomas vad han tänker på när han hör ordet hållbar, så svarar han:

”Kanske ett ord som idag används slentrianmässigt i olika sammanhang gällande klimat och miljö generellt men stannar man upp och reflekterar, så är det större än så och det räcker inte att bara leva upp till den ena. Vi pratar allt från ekologisk hållbarhet, alltså jordens ekosystem och vårt förhållande till att bevara det. Samtidigt så involverar det vår sociala och ekonomiska hållbarhet med den utveckling som måste ske för människors välbefinnande”.

Med dessa ord betonar Thomas vikten av att ständigt vara på tårna och arbeta med såväl materialet i produkterna som personalen på kontoren men också allt däremellan; emballage, frakter och det dagliga som sker runt företaget och i samhället.

När vi kommer till bygg- och anläggningsbranschen står detta segment idag för 39% av koldioxidutsläppen och Thomas menar att det händer och har hänt mycket de senaste åren.

”Det har hänt positiva saker de senaste tre åren och nu är det verkligen på agendan för de flesta i byggbranschen, framförallt processens och byggmaterialets avtryck. Vi på WICONA tog tidigt initiativ i att vara en av branschens främsta när det gäller att minska våra produkters miljöpåverkan. Vi har kommit en bra bit på den resan, där vi idag kan erbjuda våra fasader, fönster och dörrar i återvunnet Hydro CIRCAL aluminium”, vilket ger ett 4 gånger längre klimatavtryck jämfört med det Europeiska genomsnittet för primäraluminium”.
Thomas Blom

 

När det kommer till framtiden och de hållbara visionerna för företaget och varumärket WICONA betonar Thomas vikten av en tydlig strategi för miljön och hur viktigt det är med dokumentation kring miljöpåverkan.

”Vi vill självklart vara det första företaget man tänker på om man vill ha aluminiumprodukter med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har satsat stort, brett och seriöst på detta och vi kan via en tredje parts certifiering verifiera att det vi kommunicerar stämmer och därmed är trovärdigt, vilket är viktigt i en värld där nu alla vill bevisa hur ”grön” man är när det kommer till material och produkt”.

”Som bekant är aluminium en fantastisk metall, dels för sin formbarhet och möjlighet att utforma nya energieffektiva fönster och fasadprodukter. Metallen är också mer eller mindre oändligt återvinningsbar, och energiförbrukningen är endast 5% för att återvinna aluminium jämfört med att framställa det från grunden. Vi på WICONA har idag mer eller mindre hela vårt sortiment av produkter framställt med återvunnen aluminium, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin”.

När det kommer till miljöcertifieringar och fokus runt dessa menar Thomas att fokus på det cirkulära är a och o och att WICONA ständigt arbetar för att förbättra och hjälpa kunder och arkitekter att nå sina miljömål genom att följa utvecklingen av relevanta miljöcertifieringar. Bland annat genom att finnas med i byggvarubedömningen med sina produkter men också att vara C2C certifierade. Dessutom är Hydro ASI certifierad.

”Genom att erbjuda produkter och tillverkning som uppfyller olika miljöcertifieringar och att våra produkter mer eller mindre enbart är tillverkade av återvunna uttjänta fönster, dörrar och fasader, så är det relativt lätt att nå miljömålen i de olika certifieringar som efterfrågas. Våra kunder kan enkelt via vårt mjukvaruprogram skapa en EPD för varje unikt projekt”,
Thomas Blom

Så, till sist, vad är viktigt 2022 och framåt?

”Jag ser det som viktigt att fler i byggbranschen prioriterar miljö och hållbarhet högre när man genomför ett nytt projekt. Flera investerare och entreprenörer har hög miljö- och hållbarbetsprofil och tar detta på största allvar, men det finns de i branschen som inte har detta högt nog på sin prioritetslista. Om man inte börjat tänka hållbart och väljer material och processer utifrån detta, så är det hög tid att göra det under 2022”, avlutar Thomas.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt