Färgskrapan – Arkitektonisk uppstickare med klimatsmarta glasfasader
2020-06-01

Som en färgexplosion reser sig den 15 våningar höga Färgskrapan mot skyn. En ny skyline som genomsyras av ett högt miljötänkt där minskat klimatfotavtryck är en ambition i varje komponent. Huset som får varje människa att stanna till har inte bara miljöcertifieringen BREEAM Excellent – Den rymmer även flexibilitet och mångsidighet genom att ge tak åt ett flertal olika verksamhet - Allt från tingsrätt till butiker och serveringar. WICONA har levererat byggnadens glasfasader.

Färgskrapan, som bland annat blir en av Sveriges största tingsrätter, ska rymma flera förhandlingssalar tillsammans med kontor, butiker och serveringar som också utgör en del av byggnaden. Blandningen av olika verksamheter ställer speciella krav på byggnadens logistik och inre organisation och det är just kontrasterna som varit en stark vision genom hela byggprocessen, både interiört och exteriört.

”Byggnaden skall vara en kontrast mot sin omgivning. Där omgivningen består av stora volymer i enkla rätblock kontrar vi med mera komplex form. Där omgivningen är färgsatt i en nedtonad och enkel skala från gråvitt till grafitgrått kontrar vi med kulörer som får platsen att blomma upp.” säger Lars Westerberg,ON Arkitekter.

Färgskrapan tillför inte enbart färg utan ger också liv och nya mötesplatser till området och en attraktivare stadsmiljö. Glasfasaderna som är levererade av WICONA består av en WICTEC EL evo elementfasad. Det yttre skalet betonar en stark profil och sätter byggnaden på kartan med sina 12 olika kulörer samt en 11 våningar hög ljusgård som ger rymd åt byggnadens inre.
Färgsättning, form och materialval är framtaget med stor hänsyn för människor och miljö. Arkitekt Lars Westerberg menar att det inte var självklart att hitta emalj till fasadglas och pulverlack till aluminiumlameller i alla kulörer, utan att dessa innehåller tungmetaller, men att man här lyckats med detta. Byggnaden blir certifierad enligt internationella miljöcertifieringen BREEAM Excellent, vilket visar att huset genomsyras av ett stort hållbarhetstänk. På husets takterrasser kommer också 1 100 kvadratmeter gröna tak anläggas. Här kommer insekter kunna pollinera och fåglar få en fristad. På de beklädda taken monteras även solceller.

Varför ser då Färgskrapan ut som den gör?
Projektet är resultatet av en tävling där ON Arkitekter tog hem vinsten med denna 15 våningar spektakulära färgbomb. Byggnadens speciella färg och form kommer från tre utgångspunkter, som förutom den ena redan nämnd vad gäller sin kontrast till omgivningen, också var att byggnadens skall stärka den sociala hållbarheten i Sollentuna centrum. Därav butiker/caféer längs Tusbystråket (gångvägen norr om byggnaden) som därmed blir befolkad och upplyst. Via trappor på båda sidorna om byggnaden kan man även enkelt röra sig runt huset och på ett överskådligt sätt hitta dit man ska. Den sista utgångspunkten innebar att bygganden skall ha en attraktionskraft på ”andra sidan järnvägen” och på det sättet minska effekten av den barriär som järnvägen utgör.

Att Färgskrapan blir ett nytt landmärke i Sollentuna centrum är det ingen tvekan om. Med sin flexibilitet och sitt hållbarhetstänk är det en färgstark byggnad för en färgstark framtid. Hösten 2020 väntas hela byggnaden stå klar.

Arkitekt: ON Arkitekter
Metallbyggare: UPB Aile
Totalentreprenör: SKANSKA
WICONA-fasad: WICTEC EL evo

 

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt