Ett av de största utvecklingsprojekten i Norge, Økern Portal, väljer WICONA elementfasader med aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL.

2019-10-07

Økern Portal är en innovativ kontorsbyggnad med fasader tillverkade av Hydro CIRCAL 75R – end-of-life aluminium, en av marknadens mest hållbara aluminiumlegeringar. 

Projektet, som är designat av DARK arkitekter, består av en yta på 80.000m2 inkluderat kontor, hotell, lounger och restauranger - Allt utvecklat för att nå en så klimatsmart och energieffektiv standard som möjligt. Økern Portal står för att återställa och ta tillvara på biologisk mångfald genom sina expansiva gröna tak och lokala odlingar. Energiförbrukning och materialtillförsel har noga granskats för att säkerställa en miljövänlig konstruktion med en utökad livscykel, samtidigt som de uppfyller miljökriterierna för BREEAM Excellent-klassificeringen.

Byggnaden har formen av en skog med stigar som förbinder stadsområdet österut och förorterna i väster. ”Stammarna” är de bärande elementen (DARK.no) och "Bladen" som pryder fasaden är segmenterade för att fånga ljuset och ge en känsla av rörelse. Økern Portals överraskande form skapar en stark identitet i det stora omgivande urbana landskapet samtidigt som de arkitektoniska detaljerna humaniserar den. För att öka det offentligt rummet har byggnaden en utskjutande utformning som ger känslan av att parken strömmar genom projektet. Dessutom har fritids- och restaurangområden placerats i området med målet att skapa liv och aktivitet under dygnets alla timmar.

Idag utgör byggbranschen i Europa 40% av den totala energiförbrukningen, den står för 35% av klimatutsläppen och en tredjedel av det totala avfallet som produceras på planeten. År 2018 uppnådde koldioxidutsläppen 37 000 ton. Det har en enorm påverkan på miljön, men samtidigt indikerar det också att det finns goda möjligheter att minska den. Från den 31 december 2020 kräver europeisk lagstiftning att all nybyggnation strävar efter noll-energi, vilket innebär att det mesta av energin som används i byggnaden måste komma från en förnybar energi. 2030 kräver lagstifningen dessutom att växthusutsläppen ska ha minskat med 40% och med 80% fram till 2050. Byggindustrin spelar en stor roll för att möjliggöra detta. 1


14 600 m2 fasader tillverkade av WICTEC EL evo curtain wall från WICONA

- Byggnaden har en stor fasad som ska täckas och fönsterplaceringen spelar en viktig roll. Det har varit mycket diskussioner under hela projektet om hur man utformar fasaden för att anpassa den till kraven i BREEAM-certifieringen. Och vi var mycket glada över att höra att vi kunde ha en fasad gjord av återvunnet material med Hydro CIRCAL 75R och därmed kunna integrera hållbarhet i fasaderna, förklarar Arne Reisegg-Myklestad från DARK Architects.

För att få till byggnadens unika fasad, är fasadlösningen WICTEC EL evo specialanpassad och skräddarsydd för att uppfylla projektets krav. Fasaden består av bärande element av isolerade profiler i aluminium och isolerglas. Utvändig solavskärmning utgörs av persinner med lameller och för att integrera dessa i fasaden har WICONA utvecklat specifika styrskenor och horisontella lameller i storformat.

WICTEC EL evo garanterar extremt hög säkerhet och prestanda. Det är en högteknologisk, anpassningsbar fasad som erbjuder en unik frihet att skräddarsy varje projekt efter eget önskat koncept. Produktionen av fasadelementen är pre-fabricerade, vilket garanterar en hög grad av säkerhet och processkvalitet utöver de betydande tids- och kostnadsbesparingarna.
 

Hydro CIRCAL - Premium aluminiumlegering med minst 75% återvunnen aluminiumskrot

För att minska koldioxidavtrycket för byggnadsmaterial är det avgörande att kontrollera produktionen samtidigt som man strävar efter en cirkulär ekonomi, dvs. återvinner och återanvänder material. Hydro CIRCAL 75R är ett material certifierat enligt DNV - GL, en oberoende tredje part som garanterar att 75% av materialet kommer från aluminiumskrot, vilket betyder aluminium som har nått slutet av sin livscykel.

Detta är ett av de senaste årens största utvecklingssteg för hållbart byggande i branschen. För att förstå hur stort framsteg det är för att minska utsläppen, ser följande siffror ut såhär i dagsläget: det europeiska genomsnittet av utsläpp är 8,6 kg CO2  per kg aluminium. Globalt sett är genomsnittet 18 kg CO2 per kg aluminium. Med Hydro CIRCAL 75R sjunker detta till cirka 2,0 kg CO2 för varje kg aluminium, marknadens lägsta CO2 -utsläpp. 2

Produktionsprocessen för Hydro CIRCAL startar vid Hydro i Dormagen (Tyskland), där det återvunna materialet som är ämnat att producera denna aluminiumlegering väljs ut, och slutar i en Hydro-anläggning i Clervaux (Luxemburg), där primäraluminium läggs till den återvunna aluminiumen för att få ett material som återigen är lämpligt för konstruktion. Processen att erhålla detta material är tio gånger renare än konventionella system. Koldioxidutsläppet ligger långt under det genomsnittliga utsläppet på marknaden, och reduceras med nästan 40% jämfört med utsläppen från en konventionell aluminiumprocess.

Økern Portal är ett av de första projekten med WICONA-fasader tillverkade av Hydro CIRCAL 75R aluminium. "Vi arbetar i en industri som avger ett stort koldioxidavtryck, både i staden och i naturen. Vi vill att det ska bli ett positivt fotavtryck genom hållbarhet," säger Tor Christian Møglebust från DARK.

 

Projekt: Økern Portal, Oslo

Arkitektfirma: DARK Arkitekter

WICONA-lösning: WICTEC EL evo specialtillpassade curtain wall fasader.

Foto: Med tillåtelse från Dark Arkitekter

GALLERY

okern

portal

okernportal

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt