6 månader senare – WICONA om COVID-19 situationen
2020-09-03

Jag antar att många av oss har haft ett annorlunda år och en sommar än det som var planerat. Dock kan annorlunda ibland vara bra. När vi tvingas ändra våra vanor, som nu under Covid19-pandemin, ger det oss ofta nya insikter genom att bryta ett mönster. Den här sommaren har, åtminstone för mig, präglats av lägre hastighet, mer tid med familj och vänner och att vara turist i mitt eget land. Många av dessa förändringar kommer sannolikt att kvarstå även efter det att Covid-19 försvinner. Helt enkelt för att det är en bättre lösning för oss som individer, vår miljö och samhället i sin helhet.

Detta kommer troligen också att vara fallet för näringslivet i allmänhet och i byggbranschen i synnerhet. Vi kommer att uppleva förändringar i vårt sätt att arbeta i framtiden och vi kommer att integrera genom nya lösningar i marknadsmiljön. Som för er alla har även 2020 varit ett mycket speciellt år för Wicona. Som alltid, men särskilt nu, har hälsa och välbefinnande för våra anställda och partners varit vår prioritet. Efter en period utan tillstånd för externa besök och med alla kontorsanställda på hemmakontor ser vi nu en gradvis öppning av vissa kontor, detta i linje med hur situationen i de olika länderna tillåter det. Eftersom situationen förändras från område till område övervakar vi noggrant förändringarna för att agera snabbt i förhållande till utvecklingen av pandemin.


När det gäller kundkontakt använder vi fortfarande webbmöten och telefon och försöker begränsa fysiska möten till bara det som är kommersiellt nödvändigt. Operativt började vi mycket tidigt att förbereda oss för hemmakontoret, genomföra försiktighetsåtgärder i vår produktion och säkra leveranser av varor. Lyckligtvis har vi lyckats vara i full drift under pandemin och har till och med höjt leveranssäkerheten till en högre nivå än någonsin tidigare. Detta är en fantastisk prestation av vårt team i en svår tid!


Som tidigare nämnts kommer pandemin att förändra marknadsmiljön och detta kommer sannolikt att leda till stor variation mellan affärssegmenten. Hittills har vi överraskats av en ganska hög aktivitetsnivå inom alla marknadssegment på grund av slutförandet av pågående projekt, men när vi ser framåt är nivån något lägre. Om vi ​​tittar på prognoserna framöver är de ganska pessimistiska med stor osäkerhet och blandade signaler från marknaden. Kurvorna med nya Covid-fall lokalt och i världen är för närvarande troligen bättre indikatorer.

Låt oss alla hjälpas åt att hålla pandemin under kontroll, och låt oss tillsammans utforska de nya möjligheter som kan uppstå.

Ta hand om er!

 

Gøte Johannes Nordh

Vice President North Region

Hydro Building Systems

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt