Elementfasad

Precision från produktion till installation

Elementfasad

När det gäller att uppfylla utmanande tidsfrister har WICONA-elementfasader den ultimata lösningen: produktion och installation kan planeras exakt utan att påverkas av yttre faktorer som väder och vind. Den enhetliga elementfasaden har många års professionell expertis bakom sig tillsammans med erfarenhet från en mängd olika projekt av byggnader i alla storlekar.

KONTAKTA OSS

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt