WICTEC Modul air

Closed cavity-fasad WICTEC Modul air, solskydd, dry air system, tillverkning och installation av certifierade WICONA-partners, garanti, underhåll och dygnet runt-service – allt från en och samma leverantör. WICONAs supportteam har många års erfarenhet och hjälper dig med planering, tekniska skisser, beräkningar, ritningar m.m. Läs mer om Modul air och våra referensprojekt via länk i menyn nedan

En komplett paketlösning

Fasader

WICTEC Modul air är en tät dubbelfasad vars hålrum inte är kopplat till inomhusklimat eller utomhusväder och ständigt spolas med torr luft.

Solskydd

WICTEC Modul air använder endast system som är certifierade och har testats för driftsäkerhet under lång tid. Tack vare att den är skyddad i kaviteten kan solskyddsanordningen användas när som helst oavsett rådande väderförhållanden. Det finns inget behov av att rengöra solskyddsanordningarna. Frekvensomriktarna är placerade utanför hålrummet och är lätt åtkomliga från rummet. Detta minskar underhållsnivån avsevärt.

Torrluftsystem

Den ständiga spolningen med torr luft via ett centralt torrluftssystem med lågt underhåll skapar en nästan renrumsmiljö i hålrummet. Detta undviker synlig kondens eller nedsmutsning. Rengöring av hålrummet på tillhörande glasyta är inte längre nödvändigt, rengöringskostnaderna reduceras till ett minimum.

Tillverkning och installation

Den professionella tillverkningen och installationen av WICTEC Modul luftfasadenheter utförs enbart av utbildade och certifierade WICTEC Modul luftpartners.

Vår garanti

10 års garanti på dry air system och solskydd från WICONA

Dry air system och solskydd

  • Underhållsavtal med årlig service för WICONA dry air system från år 1
  • Underhållsavtal med årlig service för WICONA solskydd från år 1
WICONA dry air system
WICONA solskydd
Underhållsavtalet för WICONA dry air system inkluderar underhåll, inspektion, service, förebyggande underhåll och reparationer av systemet. WICTEC Modul air-systemet kännetecknas av hög kvalitet och lång hållbarhet. Om det uppstår ett fel på luftcirkulationssystemet är våra servicetekniker tillgängliga för snabba reparationer dygnet runt alla dagar i veckan.
Underhållsavtalet för WICONA solskydd inkluderar underhåll, reparation och byte av individuella solskyddsanordningar, om så krävs, samt visuella inspektioner och driftskontroller. Vid underhållsarbeten anpassas och justeras solskyddens ändstopp efter behov.

Beräkningar, tester och godkännanden

  • Värme-, sol- och dagsljusegenskaper enligt EN 410, EN 673, EN ISO 52022-3, EN 12898:2019, DIN EN ISO 12631:2018-01 och DIN EN ISO 10077-2:2018-01
    Isolering av luftburet ljud enligt EN ISO 717-1:2013, EN ISO 10140-1:2016 och EN ISO 10140-2:2010
    Fastställande av mekanisk hållbarhet med integrerade solskyddssystem (20 000 cykler) enligt ift-riktlinje VE-07/3 och DIN EN 1279-4:2018-10
    Imbildning enligt DIN 75201:2011-11, DIN EN 1279-6:2021-05 och på ett helt WICTEC Modul air fasadelement enligt ift-riktlinje VE-07/3

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt