WICONA EN SAINT-GOBAIN GLAS BUNDELEN HUN KRACHTEN
2023-05-16

WICONA en Saint-Gobain Glass bundelen hun krachten om de decarbonisatie te stimuleren door de bouwsector te helpen duurzame gevels te ontwerpen waarin circulariteit is ingebouwd. De twee bedrijven nemen het voortouw door het gebruik van producten met een lage koolstofuitstoot dankzij een hoog percentage gerecycleerde materialen: in het bijzonder WICONA aluminium gevelproducten vervaardigd uit Hydro CIRCAL® 75R en het Saint-Gobain Glass ORAÉ® glassubstraat.

Hydro CIRCAL® 75R, voor het eerst gelanceerd in 2019, is aluminium van topkwaliteit, gemaakt met minimaal 75% gerecycled post-consumer schroot. Hydro CIRCAL® 75R heeft een koolstofvoetafdruk die tot de laagste ter wereld behoort: 2,3 kg CO2 per kilo aluminium.

ORAÉ® is een nieuw glassubstraat met de eerste laagste koolstofvoetafdruk ter wereld. Volgens zijn EPD heeft ORAÉ® een geverifieerde koolstofvoetafdrukwaarde van 6,64 kg CO2-equivalent per vierkante meter (voor een substraat van 4 mm), een vermindering van 42% ten opzichte van het Europese basisglas van Saint-Gobain Glass. Dit is bereikt door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en een gerecyclede inhoud van 64%.

Saint-Gobain Glass en WICONA zetten zich samen in voor duurzame ontwikkeling en helpen ontwikkelaars en bestekschrijvers om duurzamere gebouwen met een lagere koolstofuitstoot te creëren. Gebouwen zijn momenteel verantwoordelijk voor 39% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Volgens een levenscyclusanalyse van gevels kan de koolstofuitstoot van een gevel tot de helft worden verminderd door gevelsystemen van Hydro CIRCAL® 75R te combineren met ORAÉ® producten, zoals COOL-LITE® XTREME ORAÉ® zonregulerend glas.

Bovendien neemt de belangstelling van de wereld voor urban mining toe als gevolg van strenge emissievoorschriften en het simpele feit dat de grondstoffenreserves langzaam maar zeker uitgeput raken. WICONA en Saint-Gobain Glass investeren afzonderlijk in de ontwikkeling van partnerschappen voor urban mining in heel Europa, in lijn met hun circulariteitsaanpak. Elk bedrijf heeft initiatieven ontplooid om afgedankt aluminium en glas in te zamelen en te recyclen en zo circulariteit te bevorderen. Dit gebeurt momenteel bij de renovatie van een gebouw in Frankrijk.

Door te investeren in gerecycleerde en recycleerbare producten en circulariteit te ondersteunen, kunnen ontwikkelaars van gebouwen ten slotte niet alleen de ingebouwde koolstof verlagen en meer waarde aan het einde van de levensduur van het gebouw creëren, maar ook profiteren van Europese financiële steun.

Marion Portenseigne, BU Glass Façade Specification Director bij Saint-Gobain Glass zei: "Wij delen met WICONA dezelfde ambitie om leiders te zijn in licht en duurzaam bouwen. Dit partnerschap zal ons in staat stellen de bekendheid van koolstofarme oplossingen voor gevels te vergroten. Dit betekent een gemeenschappelijke specificatietraining voor onze bestekschrijvers om het tegenhangeraanbod te leren kennen, vervolgens gezamenlijke communicatieacties die begonnen zijn met de BAU-beurs in Duitsland afgelopen april, en gezamenlijke initiatieven voor specifieke projecten om beide oplossingen te promoten."

Lucile Souyri, Sustainability Manager bij Hydro Building Systems gaf als commentaar: "Al vele jaren is duurzaamheid een kernonderdeel van onze bedrijfsstrategie en de drijvende kracht achter ons streven naar koolstofarme innovatie. We zijn verheugd dat we samen met Saint-Gobain Glass een nieuwe norm kunnen stellen en de weg kunnen wijzen naar een duurzamere bouwomgeving. Ons partnerschap omvat dus de elementen die Marion eerder presenteerde, en bovendien samenwerking om ervoor te zorgen dat glas en aluminium van afgedankte gevels worden gerecycled. Dit kan echter alleen worden bereikt door nauwere samenwerking met de teams van beide betrokken bedrijven, vanaf de eerste ontwerpfasen tot de voltooiing van het gebouw."

Het is de ambitie van beide bedrijven om in deze richting verder te werken aan partnerschappen met andere belanghebbenden, hun onderzoek te verdiepen om steeds duurzamere producten te ontwikkelen en voorop te blijven lopen door verder te gaan dan de regelgeving.

Tien jaar geleden begonnen we onze reis naar decarbonisatie van gebouwen met Hydro CIRCAL 75R, en we blijven voorop lopen met Hydro CIRCAL 100R. En door nu samen te werken met Saint-Gobain Glass, een sterke speler uit de bouwsector, gaan we verder dan de regelgeving.
Henri Gomez, Vice President bij Hydro Building Systems
Dankzij de combinatie van onze koolstofarme materialen, ORAÉ® en Hydro CIRCAL® 75R, zijn wij nu in staat een koolstofarme gevel te promoten die ongeveer 50% minder CO2 bevat dan een standaard gevel, waardoor ontwikkelaars en architecten samen met ons streven naar koolstofneutraliteit.
Bruno Mauvernay Directeur Business Unit Glasgevels bij Saint-Gobain

CONTACTEER ONS

Bent u op zoek naar professioneel advies? Heeft u een suggestie die u met ons wilt delen? Neem contact op met een expert door op onderstaande link te klikken of contacteer ons via +31 416 38 6480.