WICLINE Inbraakwerende ramen

Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers: Voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met compatibele aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. De WICONA-series voor ramen, deuren en vliesgevels zijn het perfecte antwoord hierop. Deze componenten zijn beschikbaar in de “inbraakwerende” versie, telkens combineerbaar met andere extra functies. Bij alle WICLINE-raamseries is zonder optische wijzigingen en met geringe aanvullingen op de basisconstructie voldaan aan de diverse hoge eisen voor inbraakwerendheid.
WICLINE 75 evo RC2 / WICLINE 75 evo RC3
WICLINE 75 evo RC2 / WICLINE 75 evo RC3
WICLINE 75 evo RC2 / WICLINE 75 evo RC3

Kenmerken

Testresultaten / CE-markering volgens de productnorm EN 14351-1:2006+A2:2016

General Information
Zie classificatie van de resp. WICLINE-raamseries.

Technische kenmerken

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627

  • De inbraakveiligheidsnorm, EN 1627, is in 2011 en 2012 van kracht geworden in de Europese landen en vervangt de oude nationale normen.
  • De classificaties zijn vervangen door de klassen RC1N tot RC3 die niet identiek zijn aan de vroegere klassen WK1 tot WK3, omdat de testvereisten gewijzigd zijn.

Testresultaten van WICONA-raamseries

  • Alle varianten van de nieuwe WICLINE 65 evo en WICLINE 75 evo raamseries werden volgens de nieuwe norm EN 1627 gekeurd en kunnen daardoor volgens de huidige vereisten worden aanbesteed, geplaatst en gemerkt.

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627/clas-sificaties

WICLINE 65 evo / 75 evo
WICLINE 75 TOP
WICLINE 95
WICLINE 115 AFS
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3