WICSTYLE Inbraakwerende deuren

Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers: voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die compleet en met op zichzelf en onderling compatibele aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. De WICONA-series voor ramen, deuren en vliesgevels zijn hierop het perfecte antwoord. Elk van deze is beschikbaar in de "inbraakwerende" versie, telkens combineerbaar met andere extra functies. Bij alle WICSTYLE-deurseries kan zonder optische wijzigingen en met geringe aanvullingen op de basisconstructie worden voldaan aan de verschillende niveaus van inbraakwerendheid.

Kenmerken

Testresultaten / CE-markering volgens de productnorm EN 14351-1:2006+A2:2016

General Information
Zie classificatie van de resp. WICSTYLE-deurseries

Technische prestaties

Inbraakwerendheid volgens EN 1627

  • De inbraakwerendheidnorm, EN 1627, is van kracht in de Europese landen en vervangt de oude nationale normen. De classificaties zijn vervangen door de klassen RC1N tot RC3. Deze zijn evenwel niet identiek aan de vroegere klassen WK1 tot WK3.

Testresultaten van de WICONA deurserie

  • De WICSTYLE 65 evo en WICSTYLE 75 evo deurserie met verschillende varianten zijn getest volgens de nieuwe standaard EN 1627. Ze kunnen eenvoudig worden gespecificeerd en geïmplementeerd zonder extra meting volgens deze nieuwe standaard.
  • De dubbele blad volle paniekdeuren zijn met succes getest tot RC3

Inbraakwerendheid volgens EN 1627 resp. 1627 / classificaties

WICSTYLE 65 evo / 75 evo Draaideuren
WICSTYLE 65 evo / 75 evo klassiek ontwerp
WICSTYLE 65N, niet-geïsoleerd
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
WK1, WK2