WICTEC Inbraakwerend

Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers: voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met compatibele aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. Dit is precies wat de WICONA raam-, deur- en gevelsystemen kunnen bieden. Alle series kunnen inbraakwerend worden uitgevoerd, telkens combineerbaar met andere extra functies. De verschillende Inbraakwerendheidklassen kunnen worden bereikt met de WICTEC-gevelseries zonder dat het uiterlijk van het gebouw verandert en met slechts een beperkt aantal aanvullingen op de basisconstructie.
WICTEC 50 RC2 / WICTEC 50 RC3
WICTEC 50 RC2 / WICTEC 50 RC3
WICTEC 50 RC2 / WICTEC 50 RC3

Kenmerken

Testresultaten / CE-markering volgens de productnorm EN 13830

General Information
zie classificatie van de resp. WICTEC-gevelsystemen

Technische kenmerken

Inbraakwerendheid volgens EN 1627

  • De huidige norm voor inbraakwerendheid EN 1627 is in 2011 en 2012 van kracht geworden in de Europese landen. Deze norm vervangt de oude nationale normen. De classificatie werd gewijzigd in de klassen RC1N tot RC3. Deze zijn evenwel niet identiek aan de vroegere klassen WK1 tot WK3.
  • De testresultaten voor de WICTEC-gevelseries werden uitgevoerd op grond van de vereisten van de nieuwe norm EN 1627. De resultaten kunnen eenvoudig worden aangegeven en gebruikt volgens deze nieuwe norm zonder extra maatregelen.

Inbraakwerendheid volgens EN 1627

WICTEC 50
WICTEC 60
WICTEC 50 Passiefhuisgevel
WICTEC 50 SG-design
WICTEC 50A
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N
RC1N
RC1N, RC2N, RC2

! Rekening houden met specifieke, landgebonden normen en
regelgevingen