WICSTYLE 65ED

Automatische schuifdeur

WICSTYLE 65ED

WICSTYLE 65ED, de energiebesparende automatische schuifdeur, werd ontwikkeld op de profielbasis van WICLINE 65. Automatische schuifdeuren hebben korte openings- en sluitcycli die op een optimale doorgang zijn afgestemd. Op die manier houden ze het grootste deel van de warmte in het gebouw. Belangrijk voor het energierendement is echter ook de tijd waarin de deur permanent gesloten blijft – bijvoorbeeld 's nachts. WICSTYLE 65ED beschermt het gebouw precies in die periode tegen een te groot energieverlies en draagt daardoor sterk bij tot een verbetering van de totale energiebalans van het gebouw.

Kenmerken

Testresultaten / CE-markering volgens de productnorm EN 14351-1:2006+A2:2016

Luchtdichtheid
Waterdichtheid
Windweerstand
Kwaliteitsmanagement
Milieumanagement
Klasse 2
5A
Klasse B1
Gecertificeerd volgens ISO 9001:2008
Gecertificeerd volgens ISO 14001

Technische kenmerken

Constructiebeschrijving

 • Veiligheid gecontroleerd volgens de vereisten voor per-soonsbescherming van DIN 18650
 • Gekeurd totaalsysteem (thermisch onderbroken profi elsysteem en aandrij feenheid) volgens EN 14351-1
 • Tot 70% minder energieverlies in gesloten toestand
 • Betere dichtheid in vergelij king met klassieke automatische deuren dankzij rondom aangebrachte dubbele dichtingen en verhakingsprofi elen, met waarden zoals bij een huisdeur!
 • Betrouwbare deurautomatisering
 • Ideaal voor inbouw achteraf
 • Aantrekkelij ke aanblik door smalle aanzichtbreedten
 • Vullingsdikte: 24 mm tot 27 mm
 • Varianten met één en twee vleugels met of zonder zij lichten en talrij ke beslag- en afsluitopties, zoals meerpuntsvergrendeling voor verhoogde inbraakwering

Thermische isolatie

 • Ud-waarden: tot 1,5 W/(m²K)

Aandrij ving / beslag

 • Deursystemen met één of twee vleugels
 • Aandrij vingen SLA, SLX of SLX redundant
 • Gebruik mogelij k in vlucht- en reddingswegen
 • Max. vleugelgewicht: 150 kg
 • Max. vleugelafmetingen (B x H): 2000 mm x 3000 mm