WICONAs produkter nu Cradle to cradle-certifierade

WICONA har uppnått certifiering i bronsnivå för Cradle to Cradle (C2C) produktstandard. De systemprodukter som inkluderas i certifieringen är WICLINE 65/75 fönstersystem, WICSTYLE 65/75 och WICSTYLE 77FP dörrsystem, samt WICTEC 50 fasadsystem.

Produktcertifieringen inom C2C förändrar sättet att se på hur en produkt designas, vad den består av, och vad som händer med den när den förbrukats. Det är ett ledande system för produktutvecklare och tillverkare, och leder till produkter som omdefinierar kvalitet, estetik och innovation. För att kunna uppnå en av de fem nivåerna inom certifieringen (från Basic upp till Platinum) måste produkten uppnå minimikrav för aktuell nivå inom alla fem kategorier:

  • Materialhälsa
  • Återanvändning av material
  • Förnybar energi och hantering av kol
  • Förvaltning av vattenresurser
  • Social rättvisa och biologisk mångfald

Läs mer om vår Cradle to cradle- certifiering.

 

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.