BAU 2017: Tillsammans bygger vi framtidens stad

Under BAU 2017 i München kommer WICONA presentera flertalet innovationer. "Tillsammans bygger vi framtidens stad", WICONAs koncept både för mässan och under 2017.

"WICONA har en lång tradition av innovation och detta är något vi fortsätter visa under BAU 2017. Våra nya produkter och system tillgodoser väl kraven hos den växande delen av befolkningen som i framtiden inte bara kommer arbeta i våra städer, utan också leva där", säger Henri Gomez, VD för Sapa Building Systems GmbH i Ulm, Tyskland.

WICTEC 50 evo
Öppningsbara enheter elegant integrerade i fasaden De nya integrerade, öppningsbara elementen utan exteriört synliga karmprofiler, erbjuder helt nya möjligheter för en visuellt enhetlig fasaddesign. De inåtgående elementen finns både i sidohängt och dreh-kipp- utförande, med WICSTAR beslagsteknologi integrerad. Utan exteriört synliga profiler för fönsterenheten skapas en fasaddesign med slimmad siktlinje och stora, transparenta ytor, vilket också ger maximalt inflöde av dagsljus. Från utsidan skapar de öppningsbara elementen intrycket av fasta partier, vilket gör elementen diskret och elegant integrerade i fasaden.

Ljudreduktion och solskydd
Ett stort problem i städer är det ökande behovet av ljudreduktion, vilket har medfört att kraven på ljudisolering i fasader runtom i världen har ökat. Med det nya fönstersystemet WICLINE 115 AFS, har WICONA utvecklat ett helt nytt fönsterkoncept. Fönstret, med ett slimmat konstruktionsdjup på 115 mm, når en ljudisoleringsnivå på 50 dB, vilket kan likställas med värdet för en 200 mm solid vägg. Fönstersystemet erbjuder också ett solskyddsystem som elegant integreras i konstruktionen, vilket gör lamellerna visuellt osynliga när persiennerna inte är nedfällda.

Mer glas – mindre profil
Hög energieffektivitet i byggnader tillsammans med en hög boendekomfort för invånare är två aspekter som krävs för att framtidens stad ska fungera. WICONA visar hur vi till fullo möter dessa krav under BAU 2017 genom ett helt nytt fönsterkoncept: Med en total siktlinje på 74 mm för hela konstruktionen, erbjuder vår serie Maximal en reduktion av konstruktionsdjupet upp till 30 % , samtidigt som den transparenta ytan och dagsljusförsörjningen maximeras.

12 meters vik-/skjutdörrslösningar
Vik-/skjutdörren WICSLIDE 75FD är ytterligare en nyhet som presenteras under mässan; med enbart ett fåtal nya komponenter möjliggörs lösningar med upp till 10 skjutdörrselement, med en bredd på 12 m och en höjd på 3,000 mm. Elementen kan låsas individuellt för att ytterligare öka säkerhetsaspekten, och WICSLIDE 75FD når ljudisoleringsvärden upp till 40 dB. Bågvikter upp till 200 kg är möjligt, med elementbredder från 600 mm upp till 1,500 mm och elementhöjder från 700 mm upp till 3,000 mm.

Lansering av nytt erbjudande för ytbehandling
Under BAU kommer WICONA, för första gången, att introducera en egen färgkollektion för aluminiumprofiler. Denna kollektion inkluderar även ytbehandling med antivirus- och antibakteriella egenskaper – för användning exempelvis på äldreboenden eller vårdhem - samt ytbehandling med solreflekterande egenskaper, vilket effektivt reducerar yttemperaturen på ytor exponerade för solljus.

Innovationer inom WICSTYLE dörrsystem
Under BAU 2017 breddas även utbudet inom dörrsystemet WICSTYLE 75 med en ny paneldörr. Dörrar med olika fyllningsutföranden kan nu konstrueras i samma storlek som dörrar med vanlig glasfyllning, utan att begränsa dess prestandaegenskaper på grund av den så kallade bimetalleffekten. Detta är ett komplett system för enkel- eller dubbelsidiga fyllningar, för enkel- eller dubbeldörrar, i inåtgående eller utåtgående utförande, med slätt visuellt uttryck eller med överlappande profiler.

Liksom för WICSTYLE 77FP brandskyddsklassad dörr, presenterar WICONA under mässan också ett brandskyddsklassat, helglasat hörn för interiört bruk. Lösningen har framgångsrikt testats med WICSTYLE 77FP (isolerad med ett konstruktionsdjup på 77 mm) för brandskyddsklass EI 60, med en höjd på 2,993 mm.

Closed Cavity Façade 2.0
WICONA fortsätter expandera fasadteknologin Closed Cavity Façade (CCF), för att ytterligare öka användarkomforten med hänsyn till ljusinsläpp, värmeisolering och luftkvalitet i interiöra utrymmen. Systemet kombinerar maximal transparens (elementstorlekar upp till 2.5 x 5.5 m) med högsta nivå för ljudisolering (ljudisolering för fasaden > 50 dB). Det erbjuder också ett optimalt skydd mot externa förhållanden, genom en sluten konstruktion med ett kontrollerat tryck och tillflöde av cirkulerande torr luft. Den första versionen av CCF visades redan under BAU 2015, och sedan dess har tre projekt realiserats med WICONAs lösning för CCF i Schweiz.

Principen för fasadkonstruktionen och dess stora möjligheter till multifunktionella fasader i framtidens stad kommer också stå i fokus i WICONAs monter i München.

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.