WSPÓŁPRACA Z WEBUILDING

Wspólnie wspieramy i zapewniamy trwały dostęp do edukacji na obszarach, gdzie dzieci potrzebują jej najbardziej.

About WEbuilding
About WEbuilding

Projekty WEbuilding
Projekty WEbuilding

Nasz wspólny projekt
Nasz wspólny projekt

Długoterminowy cel
Długoterminowy cel

WYKRACZAJĄC POZA FIRMĘ
WYKRACZAJĄC POZA FIRMĘ

Pozytywny wpływ na lokalne społeczności ma również kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o prawdziwie zrównoważony rozwój. Razem zawsze osiągasz więcej, gdy masz po swojej stronie odpowiednich partnerów, którzy wyznają te same wartości. Dlatego WICONA zdecydowała się na współpracę z Organizacją Pozarządową WEbuilding, stworzoną przez międzynarodową grupą architektów. Wspólnie chcemy wspierać i zapewnić zrównoważony dostęp do edukacji w obszarach, w których dzieci najbardziej jej potrzebują.

ABOUT WEBUILDING

WEbuilding to organizacja non-profit założona w 2015 roku przez międzynarodową grupę architektów i zasilana przez zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych wolontariuszy.

WEbuilding ma na celu wspieranie projektów rozwojowych w „krajach Południa” poprzez zastosowanie zrównoważonego podejścia do budowy i planowania projektów. Wraz z doświadczonymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi stara się pozytywnie wpłynąć na jakość życia w tych niedofinansowanych społecznościach i pokazać, że bardziej przyjazne dla środowiska podejście do architektury może mieć daleko idące pozytywne skutki. WEbuilding wspiera interdyscyplinarną wiedzą, rozległymi kontaktami, rzetelnymi partnerami i wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Skutkuje to indywidualnymi rozwiązaniami architektonicznymi, które przynoszą korzyści jednostce, społeczności lokalnej i całemu społeczeństwu.

Dostęp do edukacji jest ważnym kluczem do funkcjonowania społeczeństwa.

Projekty WEbuilding w znacznym stopniu przyczyniają się do tego - i oferują ludziom bardzo konkretne korzyści:

 • - Edukacja zwiększa szanse na samodzielne życie - wolne od ubóstwa
  - Poprawa zdrowia dzięki posiłkom w szkołach i czystej wodzie pitnej
  - Dodatkowe miejsca pracy dla firm i lokalnych pomocników
  - Transfer wiedzy na temat zrównoważonych materiałów i praktyk budowlanych
  - Promowanie zaangażowania społecznego i spójności społecznej
  - Poprawa jakości życia

 

Ponieważ WICONA popiera wartości i ambicje WEbuilding, podpisaliśmy 3-letnią umowę z WEbuilding, aby współpracować przy wielu projektach w różny sposób.

OSTATNIE PROJEKTY

Najnowsze projekty WEbuilding koncentrowały się na zapewnieniu trwałych obiektów edukacyjnych dla potrzebujących dzieci w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Dowiedz się więcej

NASZ WSPÓLNY PROJEKT: SZKOŁA W RANJA-VALLEY NA HAITI

W firmie WICONA, w czasie trzymiesięcznego wyzwania, nasi pracownicy biegali, chodzili, jeździli na rowerze, aby osiągnąć określony cel, dzięki czemu mogliśmy przekazać darowiznę w wysokości 20.000€. Pokonując odległość równą podróży na Księżyc i z powrotem, wysiłek i zaangażowanie pracowników pozwolą firmie WEbuilding zbudować salę lekcyjną dla szkoły na Haiti w ramach naszego partnerstwa.

Projekt na Haiti to budowa szkoły dla dzieci w departamencie Grand'Anse, który jest narażony na klęski żywiołowe. Huragany, trzęsienia ziemi i powodzie to główne zagrożenia dla jego mieszkańców (UNDP 2015; DPC 2016). Klęski żywiołowe dewastowały go wielokrotnie w przeszłości. Około 44% huraganów, które nawiedziły Haiti, uderzyło w departament Grand'Anse, który znalazł się na drugim miejscu, zaraz po departamencie Sud (na poziomie 59%). Grand'Anse ma również inne problemy związane z zagrożeniami środowiskowymi, wylesianiem i epidemiami, w tym cholery, HIV/ADIS i gruźlicy (Cordaid 2013, Rząd 2010).

Dzieci mieszkające w Dolinie Ranja nie mają szansy chodzić do szkoły, ponieważ nie ma jej tam, gdzie mieszkają. Aby uczęszczać do szkoły, muszą codziennie przeprawiać się przez rzekę, która naraża ich życie na niebezpieczeństwo, głównie w czasie powodzi.

WEbuilding planuje wybudować szkołę podstawową z sześcioma salami lekcyjnymi i toaletami. Każda klasa pomieści 30 uczniów. Pozwoli to na edukację ponad 450 uczniów w ciągu 10 lat. Przybliżony budżet projektu to 75 000 €. Wkład WICONA pomoże zbudować całą klasę dla 30 dzieci oraz toaletę. Budowa rozpocznie się w styczniu 2022 roku, a uczniowie rozpoczną naukę we wrześniu 2022 roku.

CEL DŁUGOTERMINOWY: ZAPROPONOWANIE ZMIANY

Ale WICONA chce zrobić więcej…
Oprócz udziału w projekcie Haiti, WICONA będzie wspierać WEbuilding w innych przyszłych projektach. Projekty te polegają nie tylko na budowaniu szkół, ale także na kontaktowaniu partnerów, klientów i dostawców z WEbuilding. Dlatego ciepło powitaliśmy WEbuilding w naszym studio NEXT studio we Frankfurcie.

Partnerstwo z WEbuilding i działanie wszystkich pracowników w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości pokazało, że współpraca może prowadzić do większych rzeczy. Oddziaływanie na społeczeństwo i naszą przyszłość jest możliwe tylko dzięki mobilizacji na dużą skalę.

Naszą drogę do zrównoważonego rozwoju można osiągnąć jedynie poprzez wzajemną współpracę pracowników, dostawców, klientów, lokalnych organizacji i organizacji pozarządowych w celu osiągnięcia lepszego społeczeństwa. Partnerstwo to jedyny sposób, aby rzucić wyzwanie naszemu rynkowi, naszym sąsiadom, naszym rządom, aby budować inaczej, bardziej odpowiedzialnie - zmienić założenia i budować wykraczając poza jutro.

Zdjęcie (od lewej): Ivan Rališ (architekt i współzałożyciel WEbuilding), Florian Schlummer (architekt i członek WEbuilding) i Ralf Seufert (wiceprezes North Europe, Hydro Building Systems)

CEL DŁUGOTERMINOWY: ZAPROPONOWANIE ZMIANY

WYKRACZAJĄC POZA FIRMĘ

Aby być społecznie odpowiedzialnym, staramy się wprowadzać pozytywne zmiany w społeczeństwach, których jesteśmy częścią.

KONTAKT

Szukasz profesjonalnych porad? Masz jakieś sugestie, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Skontaktuj się z ekspertem, klikając poniższy link.

Kontakt