goals sustainability

UN Sustainable Development Goals

17 celów, by zmieniać nasz świat.

Report: Hydro and SGD
Report: Hydro and SGD

Build beyond tomorrow
Build beyond tomorrow

We wrześniu 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych oficjalnie przyjęło Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 wraz ze zbiorem 17 nowych, odważnych celów globalnych w zakresie wyeliminowania ubóstwa, ochrony planety i zapewnienia dobrobytu dla wszystkich.

 

Każdy cel wymaga wypełniania konkretnych założeń przez kolejne lata do 2030 roku.

Cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowią uniwersalną, zintegrowaną i transformatywną wizję zrównoważonego świata. Aby możliwe było osiągnięcie tych celów, Sekretarz Generalny ONZ wzywa wszystkich graczy do wypełniania swojej roli: rządy, sektor prywatny i społeczność cywilną. Zachęca szczególnie firmy do kreatywnego i innowacyjnego rozwiązywania problemów rozwojowych oraz zauważa potrzebę promowania sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przez rządy krajów.   


Za pomocą narzędzia SDG Compass, stworzonego w ramach partnerstwa między GRI, UN Global Compact oraz World Business Council on Sustainable Development, dokonujemy szeroko zakrojonego przeglądu naszych osiągnięć względem celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, wyrażonych wskaźnikiem GRI uzyskanym przez firmę Hydro. 

Więcej informacji o 17 celach pozwalających zmieniać nasz świat znajduje się na stronie: www.un.org/sustainabledevelopment/

CZYŃMY MIASTA I OSIEDLA LUDZKIE BARDZIEJ OTWARTYMI, BEZPIECZNYMI, ODPORNYMI I ZRÓWNOWAŻONYMI.

E_WEB_11.png  E_SDG_logo_without_UN_emblem_Square_WEB.png.png

Świat staje się coraz bardziej zurbanizowany. Od 2007 roku ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach, a przewiduje się, że do 2030 roku udział ten wzrośnie do 60 procent.

Miasta i obszary miejskie są motorem dla rozwoju gospodarczego — wynoszą około 60 procent globalnego PKB. Jednakże w znacznej mierze przyczyniają się one do globalnych emisji dwutlenku węgla (ok. 70%) oraz zużywania zasobów (ponad 60%).

Gwałtowna urbanizacja prowadzi do rosnącej populacji mieszkającej w slumsach, nieodpowiednich i przeciążonych infrastruktur i usług (takich jak odbiór odpadów, systemy wodociągowe i kanalizacyjne, drogi i transport), pogarszającego się zanieczyszczenia powietrza oraz niekontrolowanego rozwoju miast.

Pandemia COVID-19 najgorzej wpłynie na biedne i gęsto zaludnione obszary miejskie, szczególnie na miliard osób mieszkających w niekontrolowanych osadach i slumsach na całym świecie, gdzie przeludnienie utrudnia przestrzeganie środków bezpieczeństwa, takich jak dystans społeczny i izolacja.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ostrzegła, że bez środków zapewniających dostęp do żywności dla biednych i podatnych mieszkańców w obszarach miejskich znacząco wzrośnie głód i liczba ofiar śmiertelnych.

BUDUJ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Uważamy, że bycie zrównoważonym wymaga od nas wyjrzenia na świat poza nasze cztery ściany, a także ciężkiej pracy, która zaczyna się już dzisiaj. Dlatego nasze działania po prostu wykraczają poza stosowanie światowej klasy niskoemisyjnych materiałów, aby każdy aspekt naszej działalności był możliwie jak najbardziej zrównoważony.

Firma WICONA ma holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju i działa na 3 głównych obszarach:

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie recyklingu aluminium? Wypełnij formularz, klikając poniższy odnośnik, aby wysłać swoje zapytanie. Ekspert firmy WICONA wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Kontakt