beyond tomorrow sustainability

Zrównoważony rozwój

Build beyond tomorrow.

Nasze działania wykraczają poza stosowanie światowej klasy niskoemisyjnych materiałów, aby każdy aspekt naszej działalności był możliwie jak najbardziej zrównoważony.

EMISJA DWUTLENKU WĘGLA W CAŁYM CYKLU ŻYCIA
EMISJA DWUTLENKU WĘGLA W CAŁYM CYKLU ŻYCIA

CELE ONZ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
CELE ONZ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nasze holistyczne podejście
Nasze holistyczne podejście

Sources
Sources

W firmie WICONA uważamy, że jesteśmy odpowiedzialni za stawianie czoła najpilniejszemu problemowi zarówno dnia dzisiejszego, jak i jutra: zmianom klimatu. Na Ziemi jest coraz cieplej, a powodem tego są ludzie¹. Sytuacja ta zagraża każdej formie życia, dlatego konieczne jest podejmowane pilnych działań, jeśli chcemy, aby nasza planeta przetrwała.

Co więcej, przewiduje się, że w ciągu kolejnych 30 lat światowa populacja wzrośnie o 2 miliardy, a 70% ludności będzie zamieszkiwała obszary miejskie², co dla firmy WICONA oznacza większe zapotrzebowanie w sektorze budownictwa³. Im więcej ludzi żyje w budynkach, tym większe jest zużycie energii, czego rezultatem jest gwałtowny wzrost emisji CO2. Potrzeba ponownego opracowania naszych produktów i procesów stanowi jeszcze większe wyzwanie z uwagi na rosnącą presję ze strony regulacji — na poziomie europejskim i międzynarodowym w związku z nowymi normami i ograniczeniami w zakresie neutralności emisyjnej; lecz również ze strony przepisów krajowych, które są coraz bardziej wymagające⁴.

EMISJA DWUTLENKU WĘGLA W CAŁYM CYKLU ŻYCIA

Sektor budownictwa stanowi 39% globalnych emisji dwutlenku węgla związanych z energią⁵. Ślad węglowy budynku dzieli się na dwa etapy: eksploatacja (emisje „operacyjne” spowodowane ogrzewaniem, chłodzeniem…) i budowa (emisje „początkowe” spowodowane wydobyciem i produkcją materiałów, dostawą i gospodarką odpadami…). Faza eksploatacji stanowi 72% całego śladu węglowego budynku, podczas gdy budowa i produkcja 28%.

Działania firmy WICONA wykraczają poza materiały, aby wprowadzać na rynek wysokowydajne produkty obiegu zamkniętego, co przyczynia się do ograniczania emisji dwutlenku węgla spowodowanych fazą użytkowania. Jednocześnie wykraczamy poza produkty, aby skupiać się na emisjach początkowych, by przyczynić się do ograniczania emisji dwutlenku węgla zarówno w fazie produkcji, jak i budowy. Używając celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju jako naszego drogowskazu, zamierzamy ograniczyć emisję CO2 o połowę do 2025 roku i zobowiązujemy się do udziału w wysokiej jakości działaniach edukacyjnych i budowaniu potencjału dla 500 000 osób w naszych społecznościach oraz dla partnerów biznesowych od 2018 do końca 2030 roku.

CELE ONZ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

We wrześniu 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych oficjalnie przyjęło Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju wraz ze zbiorem 17 nowych, odważnych celów globalnych w zakresie wyeliminowania ubóstwa, ochrony planety i zapewnienia dobrobytu dla wszystkich. Każdy cel wymaga wypełniania konkretnych założeń przez następne lata do roku 2030. Cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowią uniwersalną, zintegrowaną i transformatywną wizję zrównoważonego świata.

Dowiedz się więcej o celach globalnych

Nasze holistyczne podejście

  • Wierzymy, że aby być naprawdę zrównoważonym, musimy spojrzeć na świat poza czterema ścianami i pracować nad urzeczywistnieniem go – począwszy od dzisiaj.

Dlatego wychodzimy poza zwykłe światowej klasy materiały niskoemisyjne, aby prowadzić każdą część naszej działalności w sposób jak najbardziej zrównoważony.

WICONA ma holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju i działa w 3 głównych obszarach:
Produkt: Wychodzimy poza materiały, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w fazie użytkowania.
Firma: Wychodzimy poza produkty, aby zmniejszyć emisję wstępną i użytkową.
Społeczeństwo: Wychodzimy poza naszą firmę, aby zobaczyć szerszy obraz.

Sources

¹ Kevin E Trenberth (2018), “Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 36:4, 463-481, DOI: 10.1080/02646811.2018.1450895. 
² United Nations, « Population », Population | United Nations.
³ BSRIA (2019), “Megatrends: demographics”, WP 10/2019 Megatrends: Demographics (bsria.com)

 As an example the French RE2022 law aims at reducing carbon emissions coming from the building and construction sector by actually capping them. Manufacturers have less and less flexibility when it comes to sustainability now. 
 WGBC (2019). Bringing embodied carbon upfront. Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon, https://www.worldgbc.org/sites/default/files/WorldGBC_Bringing_Embodied_Carbon_Upfront.pdf  

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie recyklingu aluminium? Wypełnij formularz, klikając poniższy odnośnik, aby wysłać swoje zapytanie. Ekspert firmy WICONA wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Kontakt